Organisation

Institut for Folkesundhed er organiseret i:

Daglig ledelse

Konstitueret institutleder

Helle Terkildsen Maindal

Professor Institut for Folkesundhed - Sektion for Sundhedsfremme og Sundhedsvæsen

Sekretariatsleder

Annette Bachmann

Sekretariatsleder Institut for Folkesundhed - Sekretariatet, Inst. f. Folkesundhed

Viceinstitutleder for Forskning

Vivi Schlünssen

Professor Institut for Folkesundhed - Miljø, Arbejde og Sundhed

Viceinstitutleder for Uddannelse

Mette Vinther Skriver

Lektor Institut for Folkesundhed - Sektion for Sundhedsfremme og Sundhedsvæsen

Forskningsenheder

Undervisningsteams

Samt følgende obligatoriske udvalg:

Institutforum

Samarbejdsudvalg (LSU)

Derudover er der etableret en række andre udvalg:

Forsknings- og talentudvalg: Ad hoc udvalg

Institutledelsen har besluttet løbende at nedsætte ad hoc udvalg til drøftelse af forsknings- og talentspørgsmål. I øjeblikket arbejdes der med et kommissorium til talentområdet (deadline december 2019).

Aktuelt

Viceinstitutleder for forskning

Institutledelse

Uddannelsesudvalg