Medlemmer

Arbejdsmiljøorganisationen er gældende fra d. 1. marts 2021 til d. 29. februar 2027 og har i den periode en særlig rolle i forhold til at styrke, udvikle og understøtte arbejdet med det gode arbejdsmiljø sammen med institutledelsen.

De lokale arbejdsmiljøgrupper har til opgave at skabe fokus omkring det daglige arbejdsmiljø, f.eks. ved at håndtere og forebygge arbejdsulykker eller engagere sig i arbejdet med APV. Det er derfor også vigtigt, at alle medarbejdere på instituttet kender deres lokale arbejdsmiljøgruppe.

Følgende personer sidder i instituttets 3 arbejdsmiljøgrupper (AMG) og det lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU):

Fungerende formand Kristian Overgaard og:

 

Arbejdsmiljøgrupper

Arbejdsmiljørepræsentant

 Arbejdsleder

Gruppe 1: Idræt

Laborant Gitte Hartvigsen

Lektor Kristian Overgaard

Gruppe 2:

3. etage i bygning 1260/61 samt klimakamrene

Laborant Vibeke Gutzke

(Klimakammer) og

Laborant Kirsten Østergaard

(Miljø, bygning. 1260/61)

Lektor Manhai Long

(daglig arbejdsmiljøleder)

Lektor Søren Kjærgaard

Gruppe 3:

1. og 2. etage i bygning 1260/61.

Bygning 1264.

Bygning 1150.

3. etage i Victor Albeck Bygningen.

Datamanager Lone Fredslund Lektor Bodil Hammer Bech