Medlemmer

Viceinstitutleder for uddannelse

Sekretariatsleder

Studieledere

Uddannelsesledere

Semesterkoordinatorer

Repræsentant fra Studier

Anne Mette Andersen

Uddannelsesrådgiver