Institutforum

Din mulighed for at få indflydelse på dit instituts udvikling og identitet.

Medbestemmelse for medarbejdere og studerende

Institutforum er stedet hvor institutlederen løbende søger rådgivning fra medarbejdere og studerende i alle væsentlige akademiske forhold vedrørende instituttet.

På møderne drøfter man fx spørgsmål inden for forskning, talentpleje, videnudveksling, studiemiljø, uddannelse og instituttets fysiske og sociale rammer.

Institutforum ved Institut for Folkesundhed er konstitueret i april 2013.

Forum har til opgave:

  • at sikre idéudvikling, kvalitet, gennemsigtighed og legitimitet i alle beslutninger om akademiske spørgsmål
  • at sikre Instituttets faglige og sociale identitet og sammenhæng.

Institutforummet kan udtale sig om alle akademiske forhold af væsentlig betydning for Instituttets virksomhed og har pligt til at drøfte de akademiske forhold, som dekanen eller institutlederen forelægger.
Institutforummet har ret til at udtale sig til dekanen.
Institutforum mødes 2-4 gange årligt. Referater fra møderne vil være tilgængelige på Instituttets hjemmeside.

Institutlederen skal sikre medbestemmelse om akademiske forhold i bred forstand gennem løbende og rettidig medinddragelse. Institutlederen skal derfor drøfte væsentlige spørgsmål inden for forskning, talentpleje, videnudveksling og uddannelse med Institutforummet.

Læs forretningsorden for Institutforum her.

Læs de seneste mødereferater her.