Lokal information

WorkZone

Workzone (Institut for Folkesundhed)

Praktisk information

Adgangskort og nøgler

Kontakt Martin Hawkins, mobil 3058 4743, mail mh@ph.au.dk vedrørende adgangskort.

Kontakt ligeledes Martin Hawkins vedrørende nøgler til:

 • Bygning 3410 (Idræt)

Booking af mødelokaler

Mødelokaler bookes via Outlook:

Følg nedenstående vejledning eller download PDF-vejledning

 • Fra din egen Outlook kalender vælges fanen "Filer" øverst til venstre i menubjælken
 • Vælg "Åbn"
 • Vælg "Anden brugers mappe"

Vælg én af følgende kalendere:

 • 1260-310 (projektor) (10) – Bartholins Allé 2, bygning 1260, 3. sal (Maks. 12 pers.)
 • 1261-118 (projektor) (50) – Bartholins Allé 2, bygning 1261, 1. sal (Maks. 50 pers.)
 • 1264-106 Mødelokale (8) - Bartholins Allé 2, bygning 1264, 1. sal (Maks. 8 personer) 
 • 1264-220 Mødelokale (10) (projektor) - Bartholins Allé 2, bygning 1264, 2. sal (Maks. 10 personer) 
 • 3410-345 Mødelokale (25) – Dalgas Avenue 4, 3. etage (Maks. 25 pers.) (Der er projektor)
 • 3410-451 Mødelokale (10) – Dalgas Avenue 4, 4. etage (Maks. 10 pers.) (Der er projektor)

Når du booker et møde, bedes du angive:

 • arrangements navn
 • gerne en ansvarlig for arrangementet
 • dit eget navn som booker

HUSK AT ANULLERE EVT. RESERVATIONER, HVIS DU IKKE FÅR BRUG FOR LOKALET ALLIGEVEL.

Hvor kan man ellers henvende sig?

 • Ønsker du at booke et lokale i Victor Albeck Bygningen, kan du sende en mail til Forskeruddannelsen, Health: graduateschoolhealth@au.dk

Folkesundhed i bevægelse

Med Folkesundhed i bevægelse vil vi gerne være med til at fremme fysisk velvære, det sociale samvær og synliggørelsen af Institut for Folkesundhed.

Det sker ved at du hver torsdag kl. 11.30 året rundt kan komme ud og løbe eller gå en tur sammen med dine kolleger. Mødested: Bygning 1260, Bartholins Allé 2.

Vælg mellem Walk and Talk, eller Run and Talk.

Gæstelejlighed

Institut for Folkesundhed råder over en lejlighed på ca. 90 m2 til brug i forbindelse med gæsteforskerophold.

Læs mere om lejligheden  


Kontakt

Martin Hawkins

Sekretariatsmedarbejder

Leje af tjenestebil

Instituttet råder over 2 tjenestebiler. Den ene hjemmehørende på Sektion for Miljø, Arbejde og Sundhed og den anden hjemmehørende på Sektion for Idræt.


Miljø, Arbejde og Sundhed:

Denne bil - en Passat - kan lejes, når der ikke køres forskningsprojekter på Miljø, Arbejde og Sundhed.

Ved forskningsprojekter, der vil kræve bilen i en længere periode, kontaktes Torben Sigsgaard, 871 68013, ts@ph.au.dk for en særlig aftale og koordinering.

Bilen bookes via OUTLOOK-kalenderen:

 • Vælg FILER - ÅBN - ANDEN BRUGERS MAPPE
 • I næste vindue skriver du i feltet NAVN: Bil-PH-Passat-Sort-YS45843
 • I samme vindue vælger du under MAPPETYPE: Kalender

Nøgler og kørebog finder du i 1260-341. Husk at udfylde kørebogen og lægge begge dele tilbage straks efter brug.

Mere info om leje af bilen.


Idræt:

Bilen - en Ford Tourneo - bookes via OUTLOOK-kalenderen:

 • Vælg FILER - ÅBN - ANDEN BRUGERS MAPPE
 • I næste vindue skriver du i feltet NAVN: Bil 3410 PH Ford Tourneo Hybrid DG18288
 • I samme vindue vælger du under MAPPETYPE: Kalender

Nøgle og dieselkort rekvireres via Martin Hawkins, mh@ph.au.dk.

Når du tanker, skal du bruge dieselkortet - husk at kvitteringen skal afleveres til Martin Hawkins, Sekretariatet.

I bilen ligger der en kørebog, der SKAL udfyldes efter hver tur.

Bilen må lånes ud til studerende, indskrevet på Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Sektionen for Idræt til brug for studiemæssige formål. Dette kan kun ske ved:

 • Aflevering af erklæring for studiemæssigt formål, underskrevet af en ansat ved Sektion for Idræt.
 • Fremvisning af gyldigt årskort OG kørekort til sekretariatet på Idræt, der udleverer nøgle og dieselkort.

Kontakt i øvrigt: Martin Hawkins på mh@ph.au.dk eller på telefon 871 68614.


Lejebetingelser - gældende for begge biler

 • Kun medarbejdere fra Institut for Folkesundhed og AU-IT, HE Support, med en  ansættelses­kontrakt på Aarhus Universitet må føre bilen – dvs. adjungerede lektorer og professorer ikke må være førere.
 • Bilen må kun bruges til arbejdsrelateret kørsel.
 • Det koster kr. 4.00 pr kørt km. Afregning sker 2 gange om året, ved interne overførsler.

Aarhus Universitet er selvforsikret og alle skyldspådragende ulykker skal derfor betales af os selv. Føreren skal i øvrigt gøre sig bekendt med og efterleve de regler, der er for brug i relation til tjenestekøretøjer i staten.

Lån en cykel

Instituttet har anskaffet i alt 8 cykler, heraf 4 el-cykler og 4 alm. cykler, som frit kan lånes af Instituttets ansatte.

Cyklerne er fordelt på Dalgas Avenue (1 el og 1 alm.) og Bartholins Allé (2 elcykler og 2 alm.). 

Cyklerne bookes ved at sende en mail til udlaan.cykler@ph.au.dk

Nøgler og cykelhjelm hentes hos:

Maillister

Skal du sende en mail til en gruppe, så kan du anvende nedenstående. Du skal dog udskifte 2211 med den enhed, som du ønsker at sende til. Hvis du f.eks. vil sende en mail til alle ansatte på:

Almen Medicin skriver du 2100

Biostatistik skriver du 2230

Epidemiologi skriver du 2240

Idræt skriver du 5800

Miljømedicin skriver du 2310

Sundhedsfremme skriver du 1010

Sygepleje skriver du 2700

#PaidEmpl Public Health, Department of

PaidEmpl-2211@list.au.dk

Alle med lønnet tilknytning

#Professor Public Health, Department of

Professor-2211@list.au.dk

111 Professor, 112 Gæsteprofessor, 113 Forskningsprofessor, 114 Professor MSO, 115 Forskningsprofessor (MSO), 116 Statsobducent, 311 Klinisk professor

#Lektor Public Health, Department of

Lektor-2211@list.au.dk

121 Lektor, 122 Gæstelektor, 123 Forskningslektor, 124 Seniorforsker, 126 Vicestatsobducent, 127 Docent, 128 Seniorrådgiver, 129 Projektseniorforsker, 321 Klinisk lektor

#Adjunkt Public Health, Department of

Adjunkt-2211@list.au.dk

130 Tenure Track Forsker, 131 Adjunkt, 132 Tenure Track Adjunkt, 133 Forskningsadjunkt, 134 Adjunkt med særlige opgaver, 138 Forsker, 139 Projektforsker

#Postdoc Public Health, Department of

Postdoc-2211@list.au.dk

137 Post doc

#FastTAP Public Health, Department of

FastTAP-2211@list.au.dk

stillingstypekategorien TAP

#FastVIP Public Health, Department of

FastVIP-2211@list.au.dk

stillingstypekategorien VIP

#PHD Public Health, Department of

PHD-2211@list.au.dk

#DVIP Public Health, Department of

DVIP-2211@list.au.dk

Opslagsværker

Optimering af kontorarbejdsplads

Få gode vaner

Instituttet havde i december 2015 besøg af en ergonomisk arbejdsmiljøkonsulent, som under overskriften ”Optimering af din kontorarbejdsplads” gav en række gode råd til, hvordan vi hver især gennem variation, øvelser, siddestillinger og generelle ergonomiske forhold kan forebygge eventuelle gener af stillesiddende arbejde. 

Se eller gense de gode råd her: 

Post

Gældende for bygning 1260 og 1261.

Udbringning og afhentning af post
Post afhentes på sektionerne af en studentermedhjælp ca. kl. 13.00 hver dag.

Universitetets Intern Post udveksler, dvs. udbringer og afhenter, post på følgende (cirka)tidspunkt:

 • Mandag til fredag: kl. 9.30

Intern post
Intern post, som afhentes på udvekslinger inden kl. 9.30, udbringes samme dag til AU lokaliteter i Aarhus. Intern post til AU lokaliteter udenfor Aarhus opsamles og afsendes som ekstern post med Post Danmark (se nedenfor).

Ekstern post
Al ekstern post, som indsamles i løbet af dagen, afsendes samme dag med Post Danmark.

Intern Post opsamler den eksterne post pr. institut, og Post Danmark fakturerer portoomkostningen direkte til pågældende institut.

Post kan afleveres personligt på Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, mandag til fredag kl. 1230-1300 og 1430-1500.

Hvis din forsendelse/pakke skal betales af et projekt, skal skal denne blanket udfyldes og sendes til Pernille Vilholm Ibsen.

Rekommanderede breve
Breve, der ønskes sendt som rekommanderede breve, skal være tydeligt mærkede med ”R” eller ”Rekommanderet” i venstre hjørne. Sæt gerne en papirclips på konvolutten - så kan vi under sorteringen se, at det er et særligt brev.

”Modtager betaler”
Har du behov for ”Modtager betaler”-svarkuverter, såvel indenrigs- som udenrigs, hvor enheden selv betaler portoen - de såkaldte USF breve - kan disse rekvireres hos Intern Post.

Pakker
Ved afsendelse af pakker er det en god ide at vedhæfte modtagers e-mail, så sendes der besked til modtager om, at pakken er på vej.

Kurérpost
Vi tilbyder også kurérpost og har aftaler med Budstikken. Kontakt Intern Post for nærmere oplysninger eller bestilling.

Yderligere information
Du kan få yderligere information om Intern Post og ydelser her.

Kontakt Intern Post
Indenfor normal arbejdstid kan du kontakte Intern Post ved henvendelse til:

Sekretariatet - Lokal hjælp