Institutledelse

Institutledelsen udgøres af instituttets sektionsledere, institutlederen, viceinstitutlederen for forskning, viceinstitutlederen for uddannelse samt institutsekretariatslederen.

Ledelsen har til formål at drøfte strategiske spørgsmål vedrørende forskning og undervisning, m.v.

Der afholdes møder i ledelsen hver uge.