Institutledelse

Institutledelsen udgøres af institutlederen, institutsekretariatslederen, viceinstitutlederen for forskning og talent, viceinstitutlederen for uddannelse samt instituttets fire sektionsledere.

Institutledelsen har til formål at drøfte strategiske spørgsmål vedrørende forskning og undervisning, m.v.

Der afholdes møder i institutledelsen hver anden uge.