Referater og kommende møder

Nedenfor er oplistet godkendte referater fra de seneste møder. 

2022

12. december

31. oktober

20. maj

14. marts (Bilag: Indsatsbeskrivelse skema 1, Indsatsbeskrivelse skema 2, Bemærkninger til bilag)

Institutforum årshjul 2022