Forskerstøtte: Hjælp til bedre fondsansøgninger

Når du søger fonde, kan du som forsker få forskellige typer rådgivning. Erfaringen er, at jo mere sparring, man opsøger, jo større er sandsynligheden for at sende en god ansøgning. Institutledelsen har fastlagt nedenstående lokale retningslinjer: 

Forskningsstøtteenheden (FSE) yder rådgivning og assistance til seniore medarbejdere i forbindelse med ansøgninger, budgetter, projektadministration og udarbejdelse af strategier. Særligt for ph.d.-studerende.

Hvis du ikke kan få hjælp fra Forskningsstøtteenheden, kan du kontakte institutsekretariatslederen. Der kan være muligheder for hjælp, hvis du er i god tid.

Lokale retningslinjer - Procedurer for eksternt finansieret forskning

Nedenfor finder du relevant information vedrørende eksternt finansieret forskning:

Peer-review af protokoller og ansøgninger

Institut for Folkesundhed ønsker, at medarbejderne så vidt muligt benytter muligheden for peer-review af både protokoller og ansøgninger. Tilsammen har vi stærke kompetencer i forhold til de vigtigste forskningsmetoder, som anvendes indenfor folkesundhedsområdet, og vi kan kollegialt - uafhængigt af metode - hjælpe hinanden med at skærpe sammenhængen og argumentationen specielt i ansøgninger. Ideelt set bør enhver protokol og ansøgning have været i peer-review, inden den sendes ud af huset. Vi håber, at alle videnskabelige medarbejdere vil bidrage til det arbejde.

Det forventes, at ansøgninger fra yngre medarbejdere som minimum er gennemlæst af vejlederne.

Instituttet tilbyder peer-review af ph.d.-protokoller indenfor folkesundhedsområdet (FP3) inden indsendelse til Forskerskolen. Muligheden for peer-review annonceres i god tid inden næste ansøgningsfrist. Protokoller sendes til viceinstitutleder Kim Overvad, som fordeler opgaverne til medlemmer af instituttets peer-review panel. Ansøgerne vil få skriftlige kommentarer og tilbud om et fælles møde med deltagelse af ansøger, vejledere og reviewers.

For større ansøgninger og specifikt for ansøgninger til Grundforskningsfonden, ERC og Innovationsfonden, er det et krav, at ansøgningerne har været igennem et omfattende peer-review forløb ved fakultet/institut, eventuelt eksterne peer-reviewers, Forskningsstøtteenheden og Kommunikationsenheden. Arbejdet med dette forventes påbegyndt minimum seks måneder før ansøgningsfristen.

Hvis man ønsker at trække på instituttets peer-review panel til vurdering af ansøgninger, orienteres viceinstitutleder Kim Overvad tidligst muligt, så opgaven kan blive uddelegeret. Der fremsendes et gennemarbejdet ansøgningsudkast til Kim Overvad og reviewers minimum fire uger før deadline, så der er tid til både review og revision inden indsendelse af den endelige ansøgning. Ansøgerne vil få skriftlige kommentarer og tilbud om et fælles møde med deltagelse af ansøger og reviewers.

Kontakt