Personaleforhold

Ansættelser

Ansættelsesprocedurer

Ansættelse af videnskabeligt og administrativt personale håndteres af AU HR, Health i tæt samarbejde med instituttets sekretariat.

Alle ansættelser skal igangsættes via sekretariatet. Du finder nedenfor skabeloner til opstart af proceduren.

Vær opmærksom på at ansættelser tager min. 1 måned for fx videnskabelige assistenter og op til 8-14 måneder for professorer. Så vær i god tid, da vi ellers kan risikere at den ønskede/lovede startdato bliver udskudt.


Videnskabeligt personale til eksterne forskningsprojekter

TAP

DVIP (eksterne lektorer, undervisningsassistenter, instruktorer) og DTAP (Deltids TAP og studentermedhjælpere) 

Se også Ansættelsesprocedurer på Health (au.dk).

Barsel

Dette inspirationsskema indeholder en oversigt over forslag til opgaver, der kan udføres henholdsvis før og efter en medarbejder går på barsel.
Skemaet udfyldes i samarbejde med nærmeste leder, og der laves en lille note på det aftalte.

Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelsesaktiviteter

Alle ansatte ved Institut for Folkesundhed kan søge instituttet om økonomisk støtte til deltagelse i efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Dog vil ansatte med adgang til andre midler, f.eks. annuumsmidler eller projektmidler, som udgangspunkt ikke komme i betragtning. 

Ved den årlige budgetlægning på instituttet, afgøres hvor mange midler, der afsættes til efter- og videreuddannelsesaktiviteter.  

Der prioriteres efter følgende kriterier: Fagligt eller personligt udkomme, set i relation til egen aktuelle arbejdssituation og efter vurdering af instituttets behov for kompetencer. Der vil blive lagt vægt på, om aktiviteten er drøftet i forbindelse med MUS. 

Prioritering foretages af den daglige institutledelse i dialog med nærmeste leder. Ved prioritering tages hensyn til, i hvilket omfang vedkommende tidligere har modtaget støtte.

Skema til ansøgning om medfinansiering ved efter- og videreuddannelse.

Ferie

Fastlæggelse af ferie for det kommende ferieår sker samlet én gang årligt i oktober/november måned.

Sekretariatet udsender Healths regler og retningslinjer for ferie sammen med en blanket til brug for registrering af ferieønsker: Ferieafholdelsesskema ferieåret 2023/24. Blanketten udfyldes, godkendes/underskrives af nærmeste leder og sendes til Sekretariatet, Lone Sand Simonsen.

Hvis du bliver ansat i løbet af ferieåret, kan du benytte samme blanket til registrering af ferieønsker og sende den til Sekretariatet, Lone Sand Simonsen

Spørgsmål til ferie i øvrigt kan rettes til

Du kan få et overblik over de feriedage du har til rådighed i mitHR:  

https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/hr-systemer/mithr-forside/for-medarbejdere

Vejledninger:

Bemærk at vi først tager selvbetjeningsløsningen i brug i løbet af 2024. Det er alene adgang til overblikket, I kan få i mitHR.

Øvrig information vedrørende ferie:

https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/ferie/

Ny medarbejder / Onboarding

Medarbejderintroduktion (Lokal tjekliste for Folkesundhed)
Lokal information (Folkesundhed)

Skal du introducere en ny kollega, eller er du nyansat, kan du finde yderligere information og materialer på disse links:

Buddy

En buddy er en kollega, som indgår i et nært fællesskab med den nye medarbejder for at give en så god start som muligt. Buddy'en har typisk ansvaret for at tage imod den nye medarbejder første arbejdsdag, spise frokost sammen, besvare spørgsmål om de uformelle regler og normer, introducere kolleger, osv.

Ordningen varer ca. 1-3 måneder. En buddy skal ikke forveksles med en mentor, og det er derfor vigtigt, at det ikke er den fagligt ansvarlige, som påtager sig denne rolle. 

Når der skal findes den rette buddy, er det vigtigt at finde en medarbejder, der:

  • er motiveret til rollen
  • har en høj grad af empati og kan sætte sig i den nye medarbejders sted
  • har gode kommunikative evner

Det er vigtigt, at der afsættes de nødvendige ressourcer til at skabe en god relation, og ordningen bør være præget af en høj grad af frivillighed.

Offboarding

Offboarding-tjekliste (lokalt for Institut for Folkesundhed)

Sygdom og andet fravær

I forbindelse med sygdom, barnets 1. og 2. sygedag ringer eller mailer du til din nærmeste leder og sender mail til Lone Sand Simonsen (ls@ph.au.dk), senest kl. 09.00.

Når du er rask igen og tilbage på arbejde, skriver du en mail til Lone Sand Simonsen.

Ved længerevarende sygdom kontaktes sekretariatsleder Annette Bachmann på telefon 24988585.

Du kan finde yderligere information om sygdom og andet fravær her.