Personaleforhold

Interne politikker og retningslinjer

Her kan du holde dig orienteret om Instituttets interne politikker og retningslinjer. Listen opdateres løbende.

Danmarks Statistik - Forskningsservice

Informationssikkerhed

Lokalepolitik

Retningslinjer for undervisning for ph.d.-studerende

Instituttets økonomiske retningslinjer

Ansættelser

Ansættelsesprocedurer

Ansættelse af videnskabeligt og administrativt personale håndteres af AU HR, Health i tæt samarbejde med instituttets sekretariat.

Alle ansættelser skal igangsættes via sekretariatet. Du finder nedenfor skabeloner til opstart af proceduren.

Vær opmærksom på at ansættelser tager min. 1 måned for fx videnskabelige assistenter og op til 8-14 måneder for professorer. Så vær i god tid, da vi ellers kan risikere at den ønskede/lovede startdato bliver udskudt.


Videnskabeligt personale til eksterne projekter

TAP

DVIP (eksterne lektorer, undervisningsassistenter, instruktorer) og DTAP (Deltids TAP og studentermedhjælpere) 

 

Se også Ansættelsesprocedurer på Health (au.dk).

Barsel

Dette inspirationsskema indeholder en oversigt over forslag til opgaver, der kan udføres henholdsvis før og efter en medarbejder går på barsel.
Skemaet udfyldes i samarbejde med nærmeste leder, og der laves en lille note på det aftalte.

Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelsesaktiviteter

Alle ansatte ved Institut for Folkesundhed kan søge instituttet om økonomisk støtte til deltagelse i efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Dog vil ansatte med adgang til andre midler, f.eks. annuumsmidler eller projektmidler, som udgangspunkt ikke komme i betragtning. 

Ved den årlige budgetlægning på instituttet, afgøres hvor mange midler, der afsættes til efter- og videreuddannelsesaktiviteter.  

Der prioriteres efter følgende kriterier: Fagligt eller personligt udkomme, set i relation til egen aktuelle arbejdssituation og efter vurdering af instituttets behov for kompetencer. Der vil blive lagt vægt på, om aktiviteten er drøftet i forbindelse med MUS. 

Prioritering foretages af den daglige institutledelse i dialog med nærmeste leder. Ved prioritering tages hensyn til, i hvilket omfang vedkommende tidligere har modtaget støtte.

Skema til ansøgning om medfinansiering ved efter- og videreuddannelse.

Ferie

Fastlæggelse af ferie for det kommende ferieår sker samlet én gang årligt i oktober måned.

Sekretariatet udsender Healths regler og retningslinjer for ferie sammen med en blanket til brug for registrering af ferieønsker: Ferieafholdelsesskema ferieåret 2022/23. Blanketten udfyldes, godkendes/underskrives af nærmeste leder og sendes til Sekretariatet, Lone Sand Simonsen, ls@ph.au.dk.

Hvis du bliver ansat i løbet af ferieåret, kan du benytte samme blanket til registrering af ferieønsker og sende den til Sekretariatet, Lone Sand Simonsen, ls@ph.au.dk

Spørgsmål til ferie i øvrigt kan rettes til

Se også:

https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/ferie/

Du kan få et overblik over de feriedage du har til rådighed på https://medarbejdere.au.dk

Vejledning til ferievisning på medarbejdere.au.dk

Ny medarbejder / Onboarding

Medarbejderintroduktion (Lokal tjekliste for Folkesundhed)
Praktisk information (Folkesundhed)

Skal du introducere en ny kollega, eller er du nyansat, kan du finde yderligere information og materialer på disse links:

Offboarding

Offboarding-tjekliste (lokalt for Institut for Folkesundhed)

Sygdom og andet fravær

I forbindelse med sygdom, barnets 1. og 2. sygedag ringer eller mailer du til din nærmeste leder og sender mail til Lone Sand Simonsen (ls@ph.au.dk), senest kl. 09.00.

Når du er rask igen og tilbage på arbejde, skriver du en mail til Lone Sand Simonsen.

Ved længerevarende sygdom kontaktes sekretariatsleder Annette Bachmann på telefon 24988585.

Du kan finde yderligere information om sygdom og andet fravær her.