Samarbejdsudvalg (LSU)

Det lokale samarbejdsudvalg (LSU) er et kollektivt organ, der er sammensat af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra instituttet. Samarbejdsaftalen fastlægger rammer for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere med henblik på at involvere medarbejderne i arbejdet med arbejdspladsens mål og strategi mv.

For yderligere information, se:

Samarbejdscirkulæret

Samarbejdsudvalg på AU

Forretningsorden for LSU på Institut for Folkesundhed 2022