Forsknings- og talentudvalg: Ad hoc udvalg

Institutledelsen har besluttet løbende at nedsætte ad hoc udvalg til drøftelse af forsknings- og talentspørgsmål. I øjeblikket arbejdes der med en revision af alle interne retningslinjer på phd.området, hvor der fremlægges forslag til beslutning til institutledelsen efter en længere proces. Arbejdet forventes færdigt juni 2024.