Forsknings- og talentudvalg: Ad hoc udvalg

Institutledelsen har besluttet løbende at nedsætte ad hoc udvalg til drøftelse af forsknings- og talentspørgsmål. I øjeblikket arbejdes der med et kommissorium til talentområdet (deadline december 2019).

Aktuelt