Planlæg din tid

Nedenstående tidsplan angiver dine skridtvise opgaver og muligheder som forsker. Tidsangivelsen repræsenterer en idealsituation, så afvigelser kan forekomme. Hvis du ønsker den bedst mulige hjælp, er du nødt til at overholde tidsfristerne.

Vær opmærksom på, at tidsplanen ikke omfatter ansøgninger til EU-systemet, hvor du skal være i meget god tid, og hvor Forskningsstøtteenheden skal inddrages helt fra start.  

Tidsplan ved ansøgninger

Antal uger til deadlineForskerens opgave skridt for skridt – idealsituationen

Hurtigst muligt

Du skal ved større ansøgninger orientere din sektionsleder og institutleder med henblik på eventuelt peer-review af ansøgningen. Ved ansøgninger til ERC og Innovationsfonden er peer-review obligatorisk.

Hvis du søger om lønmidler, skal der indgås aftale med instituttet om en kontorplads. 

4 uger før

Du har mulighed for at kontakte Forskningsstøtteenheden for nærmere aftale om feedback på opbygning og formidling samt eventuelle formelle aspekter. Se også Hjælp fra FSE.

3 uger før    

Hvis ansøgningen skal indsendes til fonden i et elektronisk ansøgningssystem, kan du med fordel begynde at oprette profiler. Tjek omfangskravene, så de ikke kommer bag på dig.

Senest 1 uge før 

Alle ansøgninger forelægges til godkendelse. Er budgettet >500.000 kr., skal det godkendes af institutlederen. Er budgettet <500.000 kr., kan det godkendes af institutsekretariatslederen. Ansøgninger uden overhead eller under 44 % overhead forelægges sammen med ansøgningsforklæde.

Deadline Du indsender/submitter selv din ansøgning og afleverer en elektronisk kopi af hele ansøgningen til sekretariatet. Ansøgningen registreres i ReAp af medarbejder i sekretariatet eller af dig selv.
Når du modtager en bevilling Alle bevillingsskrivelser sendes indscannet til sekretariatet til registrering i ReAp. Bevillingsskrivelsen underskrives af institutleder og sendes til instituttets projektøkonomer. Projektøkonomen giver dig besked om det nye projektnummer. Derudover bliver der taget stilling til, om der skal laves en eller anden form for formidling i forhold til projektet.
Ved senere budgetændringer Hvis der efterfølgende sker ændringer i budgettet, så SKAL disse godkendes af institutleder eller institutsekretariatsleder.