Hjælp fra FSE

Hvem

Forskningsstøtteenheden tilbyder de fleste Health-forskere personlig hjælp til fondsansøgninger. Dog må ph.d.-studerende og forskere under adjunkt- og postdoc-niveau af prioriteringsmæssige årsager benytte de hjælpemuligheder, der præsenteres under "Særligt for ph.d.’er".

Hvad

Forskningsstøtteenheden hjælper med at udarbejde fundingstrategi, udarbejde bibliometriske analyser, skrive/kvalitetssikre ansøgninger samt med projektadministration og budgetlægning. Endelig stiller Forskningsstøtteenheden en række selvhjælpsværktøjer til rådighed og afholder løbende kurser om den gode ansøgning

Hvornår

Ved ansøgninger til nationale fonde er hjælp fra Forskningsstøtteenheden et tilbud til alle forskere over phd.-niveau. Hvis en ansøgning hører under Horizon Europe programmet, er Forskningsstøtteenheden projektleder og skal involveres i alle faser. Se også FSE’s særlige hjemmeside om EU-ansøgninger

Hvordan

Ring eller skriv til en medarbejder i Forskningsstøtteenhedens Health-team.

Særligt for ph.d.'er

Ph.d.-studerende og forskere under adjunkt- og postdoc-niveau skal bruge vejlederne til at kvalitetssikre forskningsansøgninger. Derudover opfordres I til at benytte jer af disse tilbud:

Hvis der undtagelsesvist er en ansøgning fra en ph.d.-studerende, som har større strategisk betydning for instituttet, kan institutlederen kontakte Forskningsstøtteenheden for en særaftale.

Kontakt

Se også