Procedure for forskningsansøgninger

Alle ansøgninger forelægges til godkendelse minimum 1 uge før afsendelse.

Alle ansøgninger med et budget > 500.000 skal være godkendt af institutleder.

Alle ansøgninger med et budget < 500.000 kan godkendes af institutsekretariatsleder.

Hvis der søges om lønmidler, skal der være indgået aftale med instituttet om en kontorplads, og pågældende aktivitet skal være godkendt i sektionsmiljøet af sektionslederen.

Hvis der ikke er overhead indeholdt i ansøgningen, skal der være budgetteret med omkostninger til infrastruktur, f.eks. egen løn, løn til sekretær, løn til datamanager, løn til laborant, PC-udstyr etc. Der skal som udgangspunkt søges midler svarende til 44% overhead og ansøgningen forelægges sammen med denne blanket.

Der afleveres en elektronisk kopi af hele ansøgningen til Sekretariatet.

Ansøgningen registreres i ReAp af medarbejder i Sekretariatet eller af forskeren selv.