Medlemskaber af råd, nævn og udvalg

Råd, nævn og udvalg Navn Specifikation Tidsperiode
Arbejdstilsynet Vivi Schlünssen Formand for AT's kvalitetsudvalg 2016-
The Board, The Committee for Research at Aarhus University Hospital Charlotte Delmar   Oktober 2011-
Danmarks Forskerskole i Folkesundhedsvidenskab Søren K. Kjærgaard Bestyrelsesmedlem 1. august 2005-
The Danish Diabetes Association Helle Terkildsen Maindal Advisory board 2016-
Dansk Cardiologisk Selskab Bo Christensen Arbejdsgruppen i præventiv kardiologi og rehabilitering 1. januar 2006-
Dansk Selskab for Almen Medicins Internationale Udvalg Per Kallestrup   1999-
Dansk Selskab for Farmakologi, Toksikologi og Medicinalkemi Eva Cecilie Bonefeld-Jørgensen Formand 19. juni 2014-
Dansk Selskab for Folkesundhed Claus Vinther Nielsen Sekretær 1. oktober 2006-
Dansk Selskab for Psykosocial Medicin (DSPM) Loni Kraus Ledderer Board member 15. juni 2016-
Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi Ulrika Enemark Bestyrelsesmedlem 2021-
Dansk Sygepleje Råd (DSR) - Danish Nurse Association Malene Beck Member of the Research Counsel (DASYS) August 2017-
Den Nationale TB gruppe Christian Morberg Wejse Ekspertpanel 2012-
Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA) Erik Thorlund Parner Ekspert 8. august 2007-
Dissertation Prize Committee of the North American Society for Sport History Jörg Krieger   2020-2022
DSAM's arbejdsgruppe vedr. kliniske vejledninger Bo Christensen   22. marts 1999-
European College of Sport Science Mette Hansen Medlem af reviewer panel 2016-
Executive Board - Twin City Association Cologne-Liverpool Jörg Krieger   2013-
Faglig følgegruppe for projektenhed for psykiatrisk rehabilitering, Psykiatrisk Center, Ballerup Claus Vinther Nielsen   1. januar 2007-
Federation of European Toxicologists & European Societies of Toxicology Eva Cecilie Bonefeld-Jørgensen Dansk ansvarlig og kontaktperson 5. maj 2008-
Foreningen for Miljø og Folkesundhed Eva Cecilie Bonefeld-Jørgensen Bestyrelsesmedlem 1. januar 2005-
Forretningsudvalget for Bestyrelsen i Danmarks Forskerskole i Folkesundhedsvidenskab Søren K. Kjærgaard   1. august 2005-
Forskningsrådet i Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter Thomas Maribo   2018-2022
Førsteårspædagogik (SIG) Malene Kjær Under Dansk Idrætspædagogisk Netværk August 2017-
ICARS (International Center for Antimicrobial Resistance Solutions) Ulrika Enemark Technical Advisory Forum member 2020-
Innovational Council, Zealand University Hospital, Region Zealand Malene Beck Member of the board Maj 2019-
International Sociological Association, Research Network 'Sociology of Professional Groups' Viola Burau Member of the Executive Board 2014-
International Union of Toxicology Eva Cecilie Bonefeld-Jørgensen Dansk kontaktperson 1. januar 2007-
Kræftens Bekæmpelses Komité for Social Ulighed og Kræft Claus Vinther Nielsen   1. juli 2007-
Miljø- og Energiministeriet og Sundhedsstyrelsen Torben Sigsgaard Miljø- og Energiministeriets og Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe om udendørs luftforurening 1. oktober 2001-
Miljøstyrelsen Eva Cecilie Bonefeld-Jørgensen Udvalgt ekspert for AMAP-HHAG af Miljøstyrelsens DANCEA afdeling 1. maj 1997-
Miljøstyrelsens Rådgivende Udvalg for Bekæmpelsesmiddelforskning Torben Sigsgaard   2009-
Nordic College of Caring Science Charlotte Delmar Vice-president 20. marts 2012-
Region Midtjylland Helle Terkildsen Maindal Medlem af Steering Committee for Research Centre Patient Involvement (ReCePi) (Aarhus Universitet og Region Midtjylland) November 2019-
Regionshospitalet Horsens Cecilie Lyhne Medlem af forskningsrådet Maj 2019-
The Research and Development Counsel of bachelors with nursing degrees, ZUH, Region Zealand Malene Beck   2015-
Revision af Sundhedsstyrelsens vejledning om behandling med antidepressiva Kaj Sparle Christensen Arbejdsgruppe 25. november 2013-
SDG network group funding by the AU Faculty "NFORM", work group 3 Mette Hansen   2019-
Steering Committee, the trial Fitmum Helle Terkildsen Maindal   2018-
Steno Diabetes Center, Copenhagen Helle Terkildsen Maindal Advisory Board, The physical literacy programme 2018-
Steno Diabetes Center, Copenhagen Helle Terkildsen Maindal Head of Steering Committee, the Face-it trial 2018-
Sundhedsstyrelsen Bo Christensen Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. faglige anbefalilnger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom 9. marts 2017-
Sundhedsstyrelsen Kaj Sparle Christensen Sundhedsstyrelsens faglige sparringsgruppe vedrørende evaluering af tilskudsordning for psykologbehandling i praksissektoren til særligt udsatte persongrupper 3. oktober 2014-
Sundhedsstyrelsen Kaj Sparle Christensen Sundhedsstyrelsens Udvalg for Psykiatri. Udpeget af Dansk Selskab for Almen Medicin. 2. juni 2014-
Sundhedsstyrelsen Bo Christensen Hjertefølgegruppen 2011-
Sundhedsstyrelsen Bo Christensen Rådgivende udvalg for specialeplanlægning 1. oktober 2006-
Sundhedsstyrelsen Kaj Sparle Christensen Faglig sparringsgruppe vedrørende evaluering af tilskudsordning for psykologbehandling 31. oktober 2003-
Sundhedsstyrelsen Kaj Sparle Christensen Sundhedsstyrelsens Udvalg for Psykiatri 30. juni 2002-
Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Milljø og Sundhed Eva Cecilie Bonefeld-Jørgensen Centerrådsmedlem 1. maj 2008-
Swedish Research and Research Training Partnership Programmes Ulrika Enemark Assessment committee member 2015-
Training & Nutrition steering group, Scandinavian Network for Elite Sport Mette Hansen   2018-
Vidensråd for Forebyggelse Kristian Overgaard   2011-2022
WHO-FIC Functioning and Disability Reference Group Thomas Maribo   2014-