Good Clinical Practice (GCP)

Good Clinical Practice (GCP) er en international anerkendt kvalitetsstandard for kliniske lægemiddel forsøg med mennesker.

GCP-enhedens formål er, at yde vejledning og monitorering til offentligt ansatte forskere i forbindelse med igangsætning og gennemførelse af lægemiddelforsøg og forsøg med medicinsk udstyr, så disse udføres i overensstemmelse med GCP-reglerne.