Hjælp fra IFS-sekretariatet

Ved spørgsmål kontakt Annette Bachmann på ab@ph.au.dk eller mobil 2498 8585.

Bemærk: Du kan søge på siden ved at taste CTRL+F.

Hjælp vedrørende emne

Kontaktperson

Yderligere information

Aktiviteter til kalender på ph.medarbejdere.au.dk
Gitte Nielsen
Ansættelser
Annette Bachmann
Ansættelsesprocedurer
Bevillingsoprettelser
Lisa Jasmin Thomsen Kayyal,
HE Økonomi
Health Økonomi
Bøger, bestilling
Jens Viltoft, Stakbogladen
Stakbogladen
CV'er, kontakt vedr. H-index, citationer, m.v.
Kontaktbibliotekarer på AU Library
CVR-nr.: 31119103
Cykel, lån af
Læs vejledning på Lokal Information
EAN-nr.: 5798000418554
Fakturaer og INDFAK-systemet, godkendelse af varer
Gitte Nielsen
Lone Sand Simonsen
Martin Hawkins
Pernille Kiss Hansen
IndFak (Login)
IndFak-support
Udenlandske fakturaer modtaget på papir sendes til kreditorhotline
Vejledning vedr. udenlandske fakturaer.
Ferie- og fraværsregistrering (inkl. sygefravær)
Lone Sand Simonsen
Sygdom og andet fravær (Instituttet)
Sygdom og andet fravær (AU HR)
Ferie (AU HR)
Forskningsansøgninger
Forskningsstøtteenheden
Annette Bachmann
Gitte Nielsen (Læsning af formalia)
ReAp
AURAP og PowerBI
Hjemmeside, intern (https://ph.medarbejdere.au.dk/)
Gitte Nielsen
Martin Hawkins
Infoboard (skærm v. indgang)
Martin Hawkins (Bygning 3410)
IT-support
IT-support, Health
IT-driftstatus
IT-udstyr, bestilling
Martin Hawkins
IT-udstyr og software
Indkøbspolitik for AU
IT-udstyr, lager
Ida Fog Nielsen
Kommunikation og events
Læs mere på Kommunikation og Events
Konferencer og mindre seminarer
Pernille Kiss Hansen
Martin Hawkins
Conference manager (System)
Konferencevarer (AU webshop)
Kontorartikler, bestilling
Martin Hawkins
Kontrakter
Lasse Damgaard Møller (Standard)
TTO (Øvrige)
Kopimaskiner og bestilling af toner
Pernille Kiss Hansen
Instituttets kopimaskiner finder du i:
Bygning 1260, lokale 1.18
Bygning 1260, lokale  3.02
Bygning 1261, lokale 2.20
Bygning 3410, lokale 3.45A
Bygning 3410, lokale 4.47
Sådan installerer du en printer og opsætter sikkert print
Printernavne til brug for installation:
1260-118-C-1-MFP
1260-302-C-1-MFP
1261-220-C-1-MFP
3410-345A-C-1-MFP
3410-447-C-1-MFP
Kreditkort, bestilling
Bestil nyt kreditkort
Kreditkortpolitik på AU
Ændringer til eksisterende kreditkort
Lejlighed, lån af
Læs vejledning på Lokal Information
Møbelindkøb
Annette Bachmann
Mødefacilitering
(Booking af mødelokaler og bestilling af forplejning)
Gitte Nielsen
Ida Fog Nielsen
Lone Sand Simonsen
Martin Hawkins
Pernille Kiss Hansen
Bestil forplejning fra:
Matematisk Kantine
Jespers Torvekøkken
Mødelokaler
1260-1.14
1260-3.10
1261-1.18 (Frokoststuen)
1264-2.20
3410-3.45
3410-4.51
Booking af mødelokaler i Outlook - Se også PDF-vejledning
Booking af AUs auditorier - Se også auditorieoversigt
Lokalebooking på Health
Timetable: Er lokalet ledigt?
Vejledning til Timetable (Se Fremsøgning af timeplaner for lokaler)
Nyhedsbrev
Annette Bachmann
Nøglekort - Alle og
Nøgler - Bygning 3410
Martin Hawkins 
Nøgler - Bygning 1260, 1261, 1264, 1150 og 1180
Ida Fog Nielsen
Offboarding
Annette Bachmann
Offboarding (Tjekliste, Folkesundhed)
Onboarding
Annette Bachmann
Medarbejderintroduktion (Tjekliste, Folkesundhed)
Praktisk information (Folkesundhed)
Ny medarbejder på AU - kom godt i gang (AU HR)
International Academic Staff Services (IAS)
Ph.d.-afhandling, trykning af op til 75 eksemplarer
Fællestrykkeriet, AU
Rekvisition til bestilling af tryk af ph.d.-afhandling
Ph.d.-forsvar og -receptioner for ph.d.-studerende ansat på Instituttet
Gitte Nielsen
Praktisk information om interne ph.d.-forsvar og -receptioner
Ph.d.-forsvar og -receptioner for eksternt ansatte ph.d.-studerende
Gitte Nielsen
Praktisk information om eksterne ph.d.-forsvar og -receptioner
Post
Ida Fog Nielsen (Bygning 1260 + 1261)
Martin Hawkins (Bygning 3410)
Post og forsendelser (AU)
PURE
Gitte Nielsen
PURE-support
PURE (Login)
PURE-vejledninger
Rejsebestilling (CWT) og - afregning (RejsUd)
Gitte Nielsen
Lone Sand Simonsen
Martin Hawkins
Pernille Kiss Hansen
CWT (Rejsebureau)
CWTs rejseportal
Rejsebestilling og -forsikring (Regler og vejledninger)
Rejseafregning (Regler)
RejsUd (Login)
Sprogrevision
Annette Bachmann
Studentermedhjælper, Ansættelse af
Lone Sand Simonsen
Ansættelsesprocedure
Telefoni
Martin Hawkins
Mobiltelefoni på AU
Opsætning af telefonsvarer på AU mobil
Vejledninger om telefoni på AU
Tiltrædelsesforelæsninger (professor)
Lone Sand Simonsen
Timeløn
Pernille Kiss Hansen
Lønkontoret
Blanketter:
Anvisning af timeløn/mer-/overarbejde m.v. (Studentermedhjælp)
Anvisning af timelønnet undervisning m.v.
Tjenestebil, lån af
Læs vejledning på Lokal Information
Torsdagsaktiviteter
Lone Sand Simonsen
Workzone-journalisering (superbrugere)
Lasse Damgaard Møller
Lone Sand Simonsen
Workzone
Økonomioversigter, herunder annuum
Lisa Jasmin Thomsen Kayyal,
HE Økonomi
Health Økonomi
Power BI

Undervisning og eksamen:

Brightspace
Martin Hawkins
Pernille Kiss Hansen
Brightspace-support
Brightspace (Login)
Brightspace introduktion og vejledninger
Se også Undervisning og eksamen
Eksamen, klargøring
Martin Hawkins
Pernille Kiss Hansen
Inddatering.dk
Martin Hawkins
Pernille Kiss Hansen
Ph.d.-kurser i regi af Forskerskolen på Folkesundhed
(FP-PH)
Gitte Nielsen
Forskerskolen på Health
Kursuskalender