Hjælp fra IFS-sekretariatet

Ved spørgsmål kontakt Annette Bachmann på ab@ph.au.dk eller mobil 2498 8585.

Hjælp vedrørende emne

Kontaktperson

Mail

Telefon

Aktiviteter til kalender på ph.medarbejdere.au.dk
Gitte Nielsen
gn@ph.au.dk
9352 2380
Ansættelser
Ansættelsesprocedurer
Annette Bachmann
ab@ph.au.dk
2498 8585
Bestilling af bøger
Jens Viltoft
jv@stakbogladen.com
Kan ikke kontaktes via telefon
Bestilling af kontorartikler
Martin Hawkins
mh@ph.au.dk
3058 4743
Bevillingsoprettelser
Lars Christian Poulsen, HE Økonomi
lars.poulsen@au.dk
5144 7505
Conference manager
Pernille Kiss Hansen
Martin Hawkins
pkh@ph.au.dk
mh@ph.au.dk
9352 1471
3058 4743
Fakturaer og INDFAK-systemet, godkendelse af varer, udenlandske fakturaer
Sekretariatet
INDFAK-support
Alle sekretariatsmedarbejdere kan kontaktes
oeksystemer@au.dk
Ferie- og fraværsregistrering (inkl. sygefravær)
Lone Sand Simonsen
ls@ph.au.dk
9352 1775
Forskningsansøgninger
Forskningsstøtteenheden
Annette Bachmann
Gitte Nielsen (læsning af formalia)


ab@ph.au.dk
gn@ph.au.dk


2498 8585
9352 2380
Infoboard (skærm v. indgang)
Martin Hawkins (3410)
mh@ph.au.dk
3058 4743
Introduktion til nye medarbejdere
Annette Bachmann
ab@ph.au.dk
2498 8585 
IT-support
IT-support, Health
health.it@au.dk
8715 0922
IT-udstyr
Martin Hawkins
mh@ph.au.dk
3058 4743
Kontorfacilitering
Martin Hawkins
mh@ph.au.dk
3058 4743
Kopimaskiner +bestilling af toner
Pernille Kiss Hansen
pkh@ph.au.dk
9352 1471
Møbelindkøb
Annette Bachmann
ab@ph.au.dk
2498 8585
Mødefacilitering og forplejning
Sekretariatet
Alle sekretariatsmedarbejdere kan kontaktes
Mødelokaler
1260-1.14
1260-3.10
1261-1.18 (Frokoststuen)
1264-2.20
3410-3.45
3410-4.51
Nyhedsbrev
Annette Bachmann
ab@ph.au.dk
2498 8585
Nøglekort - Alle
Nøgler - Bygning 1260, 1261, 1264, 1150 og 1180
Nøgler - Bygning 3410
Martin Hawkins 
Ida Fog Nielsen
Martin Hawkins
mh@ph.au.dk
idafog@ph.au.dk 
mh@ph.au.dk 
3058 4743
-
3058 4743
Ph.d.-receptioner for ansatte
Gitte Nielsen
gn@ph.au.dk
9352 2380
Ph.d.-receptioner for eksterne (lokalebooking)
Gitte Nielsen
gn@ph.au.dk
9352 2380
Post
Pernille Kiss Hansen (bygn. 1260 + 1261)
Martin Hawkins (bygn. 3410)
pkh@ph.au.dk 
mh@ph.au.dk
9352 1471
3058 4743
PURE
Gitte Nielsen
PURE-support
gn@ph.au.dk
pure@au.dk
9352 2380
Rejsebestilling (CWT) og - afregning (RejsUd)
Sekretariatet
CWT
RejsUd
Alle sekretariatsmedarbejdere kan kontaktes
Sprogrevision
Annette Bachmann
ab@ph.au.dk
2498 8585
Studentermedhjælper, Ansættelse af
Telefoni
Martin Hawkins
mh@ph.au.dk 
3058 4743
Timeløn
Pernille Kiss Hansen
Lønkontoret
pkh@ph.au.dk
lonBSS.HEALTH.hr@au.dk
9352 1471
Torsdagsaktiviteter
Lone Sand Simonsen
ls@ph.au.dk
9352 1775
Tiltrædelsesforelæsninger (professor)
Lone Sand Simonsen
ls@ph.au.dk
9352 1775
Varemodtagelse
Sekretariatet
Alle sekretariatsmedarbejdere kan kontaktes
Websider
Gitte Nielsen
Martin Hawkins
gn@ph.au.dk
mh@ph.au.dk
9352 2380
3058 4743
Webshop
Sekretariatet
Alle sekretariatsmedarbejdere kan kontaktes
Workzone-journalisering (superbruger)
Lone Sand Simonsen
ls@ph.au.dk
9352 1775

Kontaktsekretærer:

Bygning 1260 og 1261, 1. etage
Linda Edge
linda@ph.au.dk
8716 7989
Bygning 1260 og 1261, 2. og 3. etage
Linda Edge
Pernille Kiss Hansen
Helle Nielsen
linda@ph.au.dk
pkh@ph.au.dk
hn@ph.au.dk
8716 7989
9352 1471
2942 6348
Bygning 3410
Martin Hawkins
mh@ph.au.dk
3058 4743

Undervisning:

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Pernille Kiss Hansen
pkh@ph.au.dk
9352 1471
Folkesundhedsuddannelsen
Pernille Kiss Hansen
pkh@ph.au.dk
9352 1471
Idrætsuddannelsen
Martin Hawkins
mh@ph.au.dk
3058 4743
Medicin – bachelor
Pernille Kiss Hansen
pkh@ph.au.dk
9352 1471
Medicin – kandidat
Pernille Kiss Hansen
pkh@ph.au.dk
9352 1471
Sygeplejeuddannelserne
Pernille Kiss Hansen
pkh@ph.au.dk
9352 1471
Ph.d.-kurser
Gitte Nielsen
gn@ph.au.dk
9352 2380