Sekretariatet

 Medarbejdernes funktioner er under revision.

Annette Bachmann

Funktioner

Bistår institutlederen med dennes ledelse af instituttet. Leder institutsekretariatet og står herunder for planlægning og fordeling af arbejdsopgaver. Forbereder, i samarbejde med institutlederen, instituttets møder og sikrer opfølgningen på institutlederens beslutninger.

Personaleleder for datamanagergruppen.

Indgår i diverse samarbejdsrelationer internt i AU, primært i forhold til det administrative center og dekansekretariatet.


Pernille Kiss Hansen

Funktioner

Kontaktsekretær for 2. og 3. etage i bygning 1260 og 1261 (Biostatistik, Epidemiologi, Miljø, Sundhed og Arbejde samt Sundhedsfremme og Sundhedsvæsen).

Betaling af fakturaer og hjælp til INDFAK, rejsebestilling og -afregning (AURUS), mødefacilitering, timeløn, webshop.

Undervisningssupport til Folkesundhedsuddannelsen (Bachelor og Kandidat), Bachelor- og Kandidatuddannelserne i medicin (Biostatistik, Miljø Arbejde og Sundhed samt Almen Medicin), herunder superbruger i BlackBoard.

Registreringer i inddatering.dk for DVIP på ovenstående uddannelser.

Håndtering af DVIP for nævnte uddannelser.


Martin Hawkins

Martin Hawkins

Sekretariatsmedarbejder

Funktioner

Kontaktsekretær på Dalgas Avenue.

Sekretær for Arbejdsmiljøudvalget.

Nøgler og nøglekort til medarbejdere og specialestuderende, indkøb af kontorartikler, mødefacilitering, conference manager, rejsebestilling og -afregning (AURUS), betaling af fakturaer og hjælp til INDFAK, introduktion til nye medarbejdere, webredaktør, webshop.

Undervisningssupport vedrørende Idrætsuddannelsen.

Medlem af webgruppen.


Lasse Damgaard Møller

Lasse Damgaard Møller

Ledelseskonsulent Institut for Folkesundhed - Sekretariatet, Inst. f. Folkesundhed

Funktioner


Gitte Nielsen

Gitte Nielsen

Sekretariatsmedarbejder

Funktioner

Sekretær for ph.d.-programlederen for Folkesundhed.

PURE-kontaktperson, betaling af fakturaer og hjælp til INDFAK, rejsebestilling og -afregning (RejsUd), mødefacilitering, ph.d.-kurser, ph.d.-forsvar og -receptioner, webredaktør.

Medlem af webgruppen.Lone Sand Simonsen

Lone Sand Simonsen

Sekretariatsmedarbejder

Funktioner

Sekretærfunktion for BIAS.

Ferie- og fraværsregistrering, mødefacilitering, superbruger i Workzone, on- og offboarding opgaver, kontaktperson ved tiltrædelsesforelæsninger, kontaktperson ved medarbejdermøder/torsdagsaktiviteter, rejsebestilling og -afregning (RejsUd), betaling af fakturaer og hjælp til INDFAK. Diverse opgaver for Institutledelsen.