Rejseansøgninger

Rejsekontoen kan søges til støtte for gennemførelse af studie- og kongresrejser i både ind- og udland. Og ph.d.-studerende kan søge til deres udlandsophold. 

Rejsetilskuddet kan søges af professorer, lektorer, adjunkter, postdocs, ph.d.-studerende og kliniske lektorer, der er ansat minimum 50 % ved Institut for Folkesundhed på såvel ansøgnings- som på rejsetidspunktet.

Generelt vedrørende udarbejdelse af ansøgninger, kriterier for prioritering m.v.

 1. Skemaet til rejseansøgninger udfyldes online
 2. For sent indkomne ansøgninger vil ikke komme i betragtning.
 3. Billigste rejsemåde skal anføres i ansøgningen.
 4. Program for eller invitation til ansøgte formål skal vedlægges.
 5. Ved prioritering tages hensyn til, i hvilket omfang ansøgeren tidligere har modtaget rejsetilskud. Der kan almindeligvis højst anbefales én rejse pr. år pr. ansøger.
 6. Fuldtidsansatte prioriteres højere end deltidsansatte.
 7. Rejser til og i udlandet prioriteres højere end rejser i Danmark.
 8. Internationale kurser prioriteres højere end kongresrejser.
 9. Internationale kongresser kan afholdes i Danmark.
 10. Specielt vedrørende ansøgninger om kongresdeltagelse kan oplyses, at der prioriteres efter følgende kriterier i nævnte rækkefølge:
  • Den ansøger, der er indbudt som chairman til den pågældende kongres eller er indvalgt i den pågældende kongres' præsidium eller udvalg, prioriteres højt.
  • En ansøger, der skal holde foredrag prioriteres højt. Abstract med forfatternavne skal her vedlægges

Vedrørende ph.d.-studerendes ansøgning til udlandsophold
Der kan maksimalt søges 10.000 kr. samlet til udlandsopholdet. Ansøgningen skal indeholde budget for hele rejsen. Hvis der opnås støtte fra anden side, skal midlerne fra instiuttets rejsekonto betales tilbage. Midlerne kan ikke anvendes til time-dagpenge og til medrejsende ægtefælle og børns rejse og ophold. 
Hvis der opnås bevilling fra eksterne fonde til time- dagpenge og medrejsende ægtefælle og børns rejse og ophold, godkender institutledelsen dette.