Instituttets økonomiske retningslinjer

I 2023 gælder nedenstående økonomiske retningslinjer:

Alle fastansatte VIP ansat > 20% får overført kr. 20.000 til en forskningskonto på basisbevillingen (Delregnskab 1). Antallet af kr. følger ansættelsesbrøk. Udskrift fås ved henvendelse til controller Pernille Vilholm Ibsen.

Eksternt finansierede VIP på postdocniveau eller højere ansat får overført kr. 20.000, hvis der er 44% overhead på bevillingen, eller der er indhentet tilsvarende midler.

Eksternt optjente midler vil fortsat kunne overføres til den enkeltes ”personlige forskningskonto”. Disse skal dog anvendes indenfor samme finansår.

Betaling af arbejdsplads for eksternt finansierede reguleres i forhold til overhead indtægter. Pris for en arbejdsplads er kr. 30.000. 
 
Følgende udgifter betales fælles:

  • Kontorindkøb, herunder papir til print og kopimaskine for ansatte
  • Kontorarbejdsplads
  • Standard pc-udstyr
  • Mobiltelefon*
  • Frugt og kaffe
  • Køkkenudstyr

* Betales kun for fastansatte VIP på basisbevillingen (Delregnskab 1).