Ansættelse af DVIP og DTAP

Skabelon til indsendelse til IFS-sekretariatet.

Vedrørende DVIP og DTAP (undervisningsassistenter, studenterundervisere, tutorer mm. og studentermedhjælpere)

For at kunne indstille til ansættelse/slå stillingen op/starte en bedømmelse, skal der indsendes nedenstående oplysninger med henblik på det videre arbejde:


DVIP Offentligt opslag / fiktivt opslag (bedømmelse uden opslag) med max ansættelse 1 år
:

Stillingsbetegnelse:

Ansættende enhed:

Delregnskab:

Stedkode:

Projektnummer:

Aktivitet:

Opgavebeskrivelse: 

Ønsket tiltrædelsesdato:

Antal måneder og timer:

Faglig kontaktperson: 

Ved fiktivt opslag skal oplyses: 

Kandidatens navn: 

Kandidatens mailadresse:

Kandidatens AU-ID eller Cpr-nummer:

Ved både fiktivt opslag og offentligt opslag, skal der være et forslag til bedømmer af kandidaten:

Ansøgningsfrist ved opslag (default 14 dage)

Formand for ansættelsesudvalg:

Faglig kontaktperson på opslaget:

Annoncering udover AU's hjemmeside, Jobnet.dk og LinkedIn.dk:

Begrundelse for evt. kort ansættelse og videre planer efterfølgende:

 

 

Ved opslag se skabelon under øvrige stillinger eller D-TAP – Skabelonen skal altid udfyldes og anvendes.

 

DTAP Offentligt opslag:

Stillingsbetegnelse:

Enhedskode:

Delregnskab:

Stedkode:

Projektnummer:

Aktivitet:

Ønsket tiltrædelsesdato:

Antal måneder:

Ugentligt timeantal:

Ved ansættelse under 15 timer ugentligt, begrundelse herfor:

Vær opmærksom på at tilbyde andre på samme stillingstype disse få timer, i stedet for at rekruttere en ekstern.

 

Ansøgningsfrist (default 14 dage):

Formand for ansættelsesudvalg:

Faglig kontaktperson på opslaget:

Annoncering udover AU's hjemmeside, Jobnet.dk og LinkedIn.dk:

Begrundelse for evt. kort ansættelse og videre planer efterfølgende:

 

OBS! Udfyld venligst stillingsskabelonen og vedhæft den.