Ansættelse af DTAP og TAP

Ansættelse under 1 år

Skabelon til indsendelse til Intern HR, PH.

Stillingsbetegnelse:

Opgavebeskrivelse:

Enhedskode:

Delregnskab:

Stedkode:

Projektnummer:

Aktivitet:

Ønsket tiltrædelsesdato:

Antal måneder:

Ugentligt timeantal:

Ved ansættelse under 15 timer ugentligt, begrundelse herfor:

Vær opmærksom på at tilbyde andre på samme stillingstype disse få timer, i stedet for at rekruttere en ekstern.

Ansættelse over 1 år

Skabelon til indsendelse til Intern HR, PH.

Stillingsbetegnelse:

Opgavebeskrivelse:

Enhedskode:

Delregnskab:

Stedkode:

Projektnummer:

Aktivitet:

Ønsket tiltrædelsesdato:

Antal måneder:

Ugentligt timeantal:

Ved ansættelse under 15 timer ugentligt, begrundelse herfor:

Vær opmærksom på at tilbyde andre på samme stillingstype disse få timer, i stedet for at rekruttere en ekstern.

Ansøgningsfrist (default 14 dage):

Formand for ansættelsesudvalg:

Faglig kontaktperson på opslaget:

Annoncering udover AU's hjemmeside, Jobnet.dk og LinkedIn.dk:

Begrundelse for evt. kort ansættelse og videre planer efterfølgende:

OBS! Udfyld venligst stillingsskabelonen og vedhæft den.