Undervisningsteams

Almen Medicin

Teamkoordinator: Kaj Sparle Christensen.

Teamet varetager specialer, bachelorprojekter og seminarer.

Metodefagligt team: Biostatistik

Teamkoordinator: Bo Martin Bibby.

Teamet varetager det obligatoriske ph.d.-kursus, specialer, bachelorprojekter og seminarer.

Metodefagligt team: Epidemiologi

Teamkoordinator: Bodil Hammer Bech.

Teamet varetager specialer, bachelorprojekter, seminarer og specialekursus på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse.

Folkesundhedsfagligt team

Teamkoordinator: Viola Burau.

Teamet varetager specialer, bachelorprojekter, erhvervsorienterede projekter og seminarer.

Idrætsfagligt team

Teamkoordinator: Kristian Raun Thomsen.

Teamet varetager specialer, bachelorprojekter og erhvervsorienterede projekter.

Miljøteam

Teamkoordinator: Søren Kjærgaard.

Sygeplejefagligt team

Teamkoordinator: Annelise Norlyk.

Teamet varetager specialer og masterprojekter.