Kurser

Datamanagement Gruppen udbyder en række kurser, hvortil undervisningsmaterialet kan findes herunder:

Allerede planlagte kurser:

Datasikkerheds-,VDI/crypt share- og DST-kursus

Torsdag, den 11. april 2024 kl. 13-15

Tirsdag, den 30. april 2024 kl. 13-15

DST Sikkerhed og Anvendelse

Kursus vedr. Danmarks Statistiks Forskerservice (DST)

Dette kursus er obligatorisk, hvis man vil bruge instituttets adgang til DST Forskermaskiner.

På kurset gennemgår vi reglerne for brug af DST og hvad reglerne betyder for det praktiske arbejde med DST data. Endvidere ser vi mulighederne for at anvende informationer herfra i publikationer.

Kurset afholdes løbende eller efterbehov. Kurset afholdes både på dansk og engelsk.

Herunder kan du læse mere om emnet og du kan hente præsentationerne, som bruges i kurset.

Dokumenter om emnet:

Retningslinjerne for brug af Danmarks Statistiks Forskermaskiner - ver 1.0 - DK

Præsentationer:

DST_Sikkerhed_og_Anvendelse_ver_2.4.pdf

DST Sikkerhed og Anvendelse - ver 1.1 – UK

Retningslinjerne for personfølsomme oplysninger

Kursus vedr. almen datasikkerhed når du arbejder med personfølsom data, som er underlagt persondataloven. 

På kurset gennemgår vi reglerne for brug af personfølsom generelt og hvad reglerne betyder for det praktiske arbejde med data, opbevaring af data, overførsler af data etc. Kurset forsøger at ramme praktiske problemstilling, som du vil møde i dit daglige arbejde med personfølsomme oplysninger.

Endvidere ser vi på mulighederne for at anvende informationer herfra i publikationer.

Kurset afholdes løbende eller efterbehov. Hvornår der er kursus igen kan du se her (Link)
Kurset afholdes både på dansk og engelsk.

Herunder kan du læse mere om emnet og du kan hente præsentationerne, som bruges i kurset.

Dokumenter om emnet:

Retningslinjerne for Datasikkerhed - ver 1.0 - DK

Præsentationer:

Retningslinjerne for personfølsomme oplysninger - ver 3.0 - DK

Guidelines til Spørgeskemaer

Kursus i at komme i komme godt i gang med spørgeskemaer ved Institut for Folkesundhed.
På kurset gennemgår vi de forskellige teknologier som kan bruges til indsamling af data via spørgeskemaer. Her ser vi også på hvilken software som vi kan stille til rådighed for dig og hvordan softwaren kan hjælpe med at minimere de tidskrævende processer i forløbet.
Vi kommer også ind på hvad man stiller op med alle svarene - og ikke mindst hvordan man starter med at finde ud af, hvad man egentlig gerne vil have svar på. Vi kommer her kort omkring nogle af de mest almindelige begynderfejl og vi give eksempler på gode og dårlige undersøgelser.
Da Datamanagement ofte ender med at hjælpe med disse undersøgelser, så vil vi med dette kursus gerne hjælpe dig til god start, så du bliver fortrolig med hele forløbet inden du går i gang.
Herunder kan du læse mere om emnet og du kan hente præsentationerne, som bruges i kurset.

Dokumenter om emnet:

Guidelines_Spørgeskemaer_ver_6

Præsentationer:

Survey Guidelines ver 1.0

Andre links:

www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice.aspx

https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/lovgivning