Stipendiemodel

Denne side indeholder information om den nye ph.d.-stipendiemodel som trådte i kraft 1. januar 2020.

Med den nye ph.d.-stipendiemodel overgår ph.d.-skolen på Health til at uddele stipendier 2 gange årligt, i stedet for 4 gange årligt. I hver af de to årlige runder vil der blive uddelt 10 fuldt finansierede stipendier, inkl. studieafgift, også kaldet fakultetsstipendier. Fakultetsstipendierne vil blive uddelt blandt ansøgere fra alle 5 institutter på Health; Klinisk Medicin, Biomedicin, Folkesundhed, Odontologi og Oral Sundhed og Retsmedicin.

Ph.d.–skolen har fra 2016 og frem til og med 2019 uddelt ph.d.-tilskud (research training supplement) på i alt 550.000 kr. til det institut hvor den ph.d.-studerende indskrives. Ph.d.-skolen uddeler fra 2020 ikke længere disse ph.d.-tilskud, men udelukkende de 20 fuldt finansierede fakultetsstipendier.

Institutterne får de resterende stipendiemidler til uddeling. Det beløb, som institutterne har fået overført til uddeling er beregnet på baggrund af antal optagne ph.d.-studerende gennem tidligere år.

Nederst på denne side finder du en FAQ, som vi løbende opdaterer.

Resultat af årets første uddeling

Efter fakultetets uddeling af 10 fuldt finansierede fakultetsstipendier, hvor Folkesundhed fik 1, blev de resterende 19 ansøgere vurderet af IFS's uddelingsudvalg.

16 af disse blev tilbudt et tilskud på 450.000 kr. fra IFS’ pulje.

Uddelingsudvalget har valgt at følge de oprindelig bedømmelser fra Fakultetets stipendieudvalg med hensyn til vurdering af ansøgninger.

Ansøgningsprocedure

I forlængelse af ph.d.-skolens halvårlige uddelinger af fakultetsstipendierne modtager Institut for Folkesundhed (IFS) de ansøgninger, som IKKE har fået et fakultetsstipendium. Det er således udelukkende kandidater, der har søgt i ph.d.-skolens to årlige runder og ikke har fået fuldt finansieret fakultetsstipendium der kommer i betragtning til uddeling af instituttets stipendiemidler.

​Uddelingsudvalget ved IFS behandler ansøgningerne og alle ansøgere og deres hovedvejledere får besked om udfaldet pr. mail hurtigst muligt efter uddelingsmødet.

Økonomi

Fakultetet har fordelt institutternes stipendiemidler til uddeling, baseret på tidligere års antal optagne ph.d.-studerende. Der er ved samme lejlighed fastsat måltal for antal optagne ph.d.-studerende pr. år, dvs. det antal ph.d.-studerende der skal starte pr. år ved Institut for Folkesundhed (IFS).

IFS har foreløbigt følgende måltal (forventet antal ph.d.-studerende der starter pr. år):

2020: 20
2021: 23
2022: 25
2023: 25

Beløbsfastsættelser

  • Lønudgiften afhænger af anciennitet og den præcise løn udregnes først ved ansættelse. I forhold til budget skal der tages udgangspunkt i nedenstående gns. tal på AU udgiften til løn;
  • Studieafgiften er på 3 x 40.000 kr. Bemærk studieafgiften er nedsat i forhold til tidligere.
  • Kandidat-ph.d. del A: 312.000 kr. svarende til 48 SU-ph.d.-klip.

Budget og finansieringsplan

Det anbefales at vedlægge et budget og finansieringsplan, således at IFS’s uddelingsudvalg kan tage de enkelte finansieringsbehov i betragtning - for at sikre at IFS får flest mulige ph.d. forløb sat i gang og når måltallet.

Inden ansættelse som Ph.d. studerende ved Institut for Folkesundhed skal nedenstående finansiering skema udfyldes og underskrives af enten Institutleder eller Institutsekretariatsleder.

Link til Finansieringsskema for PHD

Link til Finansieringsskema for Kandidat PHD

Kriterier for uddeling af stipendiemidler

Brug af stipendiemidler

FAQ