Stipendiemodel

Forskerskolen på Health uddeler stipendier 2 gange årligt. t. I hver af de to årlige runder vil der blive uddelt 10 fuldt finansierede stipendier, inkl. studieafgift, også kaldet fakultetsstipendier. Fakultetsstipendierne vil blive uddelt blandt ansøgere fra alle 5 institutter på Health; Klinisk Medicin, Biomedicin, Folkesundhed, Odontologi og Oral Sundhed og Retsmedicin.Der uddeles i alt 20 fuldt finansierede fakultetsstipendier.

Institutterne får stipendiemidler til uddeling. Det beløb, som institutterne får overført til uddeling er beregnet på baggrund af antal optagne ph.d.-studerende gennem tidligere år.

Ansøgningsprocedure

I forlængelse af ph.d.-skolens halvårlige uddelinger af fakultetsstipendierne modtager Institut for Folkesundhed (IFS) de ansøgninger, som IKKE har fået et fakultetsstipendium. Det er således udelukkende kandidater, der har søgt i ph.d.-skolens to årlige runder og ikke har fået fuldt finansieret fakultetsstipendium der kommer i betragtning til uddeling af instituttets stipendiemidler.

​Uddelingsudvalget ved IFS behandler ansøgningerne og alle ansøgere og deres hovedvejledere får besked om udfaldet pr. mail hurtigst muligt efter uddelingsmødet.

Økonomi

Fakultetet har fordelt institutternes stipendiemidler til uddeling, baseret på tidligere års antal optagne ph.d.-studerende. Der er ved samme lejlighed fastsat måltal for antal optagne ph.d.-studerende pr. år, dvs. det antal ph.d.-studerende der skal starte pr. år ved Institut for Folkesundhed (IFS).

IFS har foreløbigt følgende måltal (forventet antal ph.d.-studerende der starter pr. år):

2023: 25

Beløbsfastsættelser

  • Lønudgiften afhænger af anciennitet og den præcise løn udregnes først ved ansættelse. I forhold til budget skal der tages udgangspunkt i nedenstående gns. tal på AU udgiften til løn;
  • Studieafgiften er på 3 x 40.000 kr. Bemærk studieafgiften er nedsat i forhold til tidligere.
  • Kandidat-ph.d. del A: 312.000 kr. svarende til 48 SU-ph.d.-klip.

Budget og finansieringsplan

Det anbefales at vedlægge et budget og finansieringsplan, således at IFS’s uddelingsudvalg kan tage de enkelte finansieringsbehov i betragtning - for at sikre at IFS får flest mulige ph.d. forløb sat i gang og når måltallet.

Inden ansættelse som Ph.d. studerende ved Institut for Folkesundhed skal nedenstående finansiering skema udfyldes og underskrives af enten Institutleder eller Institutsekretariatsleder.

Link til Finansieringsskema for PHD

Link til Finansieringsskema for Kandidat PHD

Kriterier for uddeling af stipendiemidler (lokalt)

Afklares i efteråret 2023