Valg til Institutforum 2016

Valgresultat

Se resultatet af valg til Institutforum 2016 her.

 

 

Tidsplan

Valget til Institutforum på Institut for Folkesundhed følger nedenstående tidsplan:

 • Senest 3. marts 2016
  Offentliggørelse af valglister
 • 14. marts 2016
  Frist for indsigelser mod valglisterne
 • Senest 22. marts 2016
  Endelige valglister offentliggøres
 • 22. marts - 6. april 2016
  Tidsrum for opstilling af kandidater
 • Senest 11. april 2016
  Offentliggørelse af opstillingslister
 • 25. april 2016
  Frist for indsigelser mod opstillede kandidater
 • Senest 29. april 2016
  Meddelelse om evt. bortfald af valg
 • Senest 29. april 2016
  Offentliggørelse af endelige opstillingslister
 • 18. og 19. maj 2016
  Afholdelse af valg
 • Umiddelbart efter valg
  Optælling af valg
 • 25. maj 2016
  Frist for offentliggørelse af valgresultat
 • 8. juni 2016
  Frist for klager
 • 1. juli 2016
  Nyvalgte tiltræder

 

Se resultatet fra valg til Institutforum 2015 her.

 

 

Kontakt

Alle henvendelser vedrørende valget (opstillinger, indsigelser, klager m.v.) rettes til:

Sekretariatsleder Annette Bachmann, ab@ph.au.dk, telefon 2498 8585.

Skema til opstilling af kandidat(er) kan downloades her.