Ny GDPR-koordinator på Health

Fakultetssekretariatet er blevet udvidet med jurist Christine Brink Schmidt, som udover at være ”husjurist” også er Healths nye GDPR-koordinator. Prodekanen for forskning glæder sig over den nye ekspertise i staben.

Christine Brink Schmidt er Healths nye GDPR-koordinator. Foto: Simon Fischel, AU Health

Healths nye GDPR-koordinator hedder Christine Brink Schmidt, er uddannet jurist og skal særligt beskæftige sig med GDPR-spørgsmål inden for forskning. Den 1. november sidste år overtog hun posten fra Jakob Hjort, som i godt fire år har været ansvarlig for fakultetets databeskyttelses- og GDPR-sager.

”Vi ved, at GDPR-lovgivningen ligger mange af vores forskere på sinde, og derfor er vi enormt glade for at have fået en ny, kvalificeret medarbejder, som kan hjælpe i tvivlsspørgsmål,” siger prodekan for forskning Hans Erik Bøtker. 

Stedkendt husjurist

Foruden sager om persondata kan Christine Brink Schmidt også hjælpe og rådgive Healths institutter med andre juridiske forhold; eksempelvis i forbindelse med aktindsigtsbegæringer, aftaleindgåelse eller andre spørgsmål, der kræver en juridisk vurdering.

Selvom husjuristen er ny på Health, har hun i flere år slået sine folder her på Aarhus Universitet, hvor hun både har været ansat i studieadministrationen på BSS og i afdelingen for uddannelsesjura på uddannelsesstrategisk sekretariat.

Hvad gør jeg, hvis jeg har GDPR-spørgsmål?

Har du konkrete spørgsmål til dit forskningsprojekt, er der flere måder at få hjælp på.

AUs GDPR-hjemmeside kan du finde svar på langt de fleste spørgsmål om persondata i forskningsprojekter.

Er du i tvivl, kan du fremover kontakte Christine Brink Schmidt, som kan rådgive om fx:

  • Dataansvar
  • Deling af data med udenlandske samarbejdspartnere
  • Regler for indsamling og opbevaring af forskningsdata
  • Data-offboarding

Kontakt

Juridisk specialkonsulent Christine Brink Schmidt
Aarhus Universitet, Health – Fakultetssekretariatet
Mobil: 93 50 88 00
Email: chsc@au.dk