Informationssikkerhed - lokalt - VDI/CryptShares

Instituttets særlige regler

1. Personhenførbare data kræver registrering i fortegnelsen (datatilsynstilladelse) fra Databeskyttelsesenheden.

Data beskyttelsesenheden kan vedr. fortegnelsen kontaktes på:

Mail: fortegnelse@au.dk

Tlf.: 8715 3205

Information og skemaer ved fortegnelsen findes her: Fortegnelsen

2. Personhenførbare data kræver databehandleraftaler m.v. fra TTO, der er AU's kontraktenhed

Mail: tto@au.dk

Tlf.: 8715 3205

Information ved databehandleraftaler findes her:

Databehandleraftaler

3. Data opbevares på et IFS CryptShare, som bestilles hos PH Datamanagement

Bestillingsformular

 • Drevene opbevarer data med central styret kryptering
 • Drevene har fuld logging på alle aktiviteter
 • Drevene har krypteret backup og versionsbackup
 • Drevene kræver godkendelse af hver bruger
 • Drevene kræver godkendelse af hver computer
 • Det er ikke tilladt at mappe eller synkronisere disse drev
 • Data må kun tages ud af drevet efter kontrol for anonymisering, jfr. politikken for arbejde på DST (se nedenfor).

4. Der gælder særlige regler for adgang til Danmarks Statistik via IFS. Læs om reglerne her:

Danmarks Statistik via IFS

5. Arbejde på data kan foregå via

 • Virtuel AU computer – VDI – (den primære løsning fra egen computer)
  VDI giver mulighed for at ansatte, studerende og eksterne kan samarbejde.
 • AU computer, der er krypteret med AU’s centrale kryptering og har en særlig godkendelse til et særligt krævende formål.

6. IFS tilbyder løbende kurser i datasikkerhed, regler og politikker (VDI og DST)

7. Off-boarding

 • Lukning for adgang til projekter ved afslutning af projekter
 • Lukning af adgang til projekter ved skift af projekt

Har du spørgsmål, kontakt datamanagement eller institutledelsen