Datasikkerhed

Instituttets særlige regler

1. Personhenførbare data kræver registrering i fortegnelsen (datatilsynstilladelse) fra Databeskyttelsesenheden.

Data beskyttelsesenheden kan vedr. fortegnelsen kontaktes på:

Mail: fortegnelse@au.dk

Tlf.: 8715 3205

Information og skemaer ved fortegnelsen findes her: Fortegnelsen

2. Personhenførbare data kræver databehandleraftaler m.v. fra TTO, der er AU's kontraktenhed

Mail: tto@au.dk

Tlf.: 8715 3205

Information ved databehandleraftaler findes her:

Databehandleraftaler

3. Data opbevares på et IFS CryptShare, som bestilles hos PH Datamanagement

Bestillingsformular

 • Drevene opbevarer data med central styret kryptering
 • Drevene har fuld logging på alle aktiviteter
 • Drevene har krypteret backup og versionsbackup
 • Drevene kræver godkendelse af hver bruger
 • Drevene kræver godkendelse af hver computer
 • Det er ikke tilladt at mappe eller synkronisere disse drev
 • Data må kun tages ud af drevet efter kontrol for anonymisering

4. Der gælder særlige regler for adgang til Danmarks Statistik via IFS. Læs om reglerne her:

Danmarks Statistik via IFS

5. Arbejde på data kan foregå via

 • Virtuel AU computer – VDI – (den primære løsning fra egen computer)
  VDI giver mulighed for at ansatte, studerende og eksterne kan samarbejde.
 • AU computer, der er krypteret med AU’s centrale kryptering og har en særlig godkendelse til et særligt krævende formål.

6. IFS tilbyder løbende kurser i datasikkerhed, regler og politikker (VDI og DST)

7. Har du spørgsmål, kontakt datamanagement eller institutledelsen