National konference for uddannelsesledere ved danske universiteter

Uddannelsesledelse i hverdagen og i universitetskarrieren

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

søndag 2. maj 202, kl. 09:30 - tirsdag 2. maj 2023, kl. 16:00

Sted

Bella Sky, København

Pris

1800 DKK

Velkommen til den første konference, hvor uddannelsesledere på alle niveauer fra hele landets universiteter er samlet til en diskussion af, hvordan udvikling og drift kan gå hånd i hånd. Til konferencen skabes et rum for erfaringsudveksling, netværk og inspiration på tværs.


Baggrunden for konferencen
Uddannelsesledelse er organiseret vidt forskelligt ved landets otte universiteter; nogle steder er flere uddannelser samlet under en studieleder, andre steder er det 1:1 ledelsesmæssigt forhold mellem institut og uddannelse, og atter andre steder er der flere studieledere tilknyttet samme uddannelse. 

Der er dog en række vilkår som uddannelsesledere på tværs af universiteterne har til fælles, herunder især det forhold, at de færreste uddannelsesledere har et formelt ledelsesmandat over personale og budget. Et andet fællestræk er, at universiteternes uddannelsesledelse gennem mange år, har været en temmelig tavs og underdefineret ledelsespraksis, og der har i det hele taget ikke været stærk tradition for at tænke uddannelsesledelse ind i en universitetskarriere.

Sådanne forhold har konsekvenser for den ledelsespraksis, som uddannelsesledere skal og kan udøve. Relationen til underviserne er eksempelvis ikke altid lige til, for hvordan leder man som uddannelsesleder nogen (underviserne), der bliver ledt af andre (fx institutlederne)? Relationen til administrationen er en anden udfordring, hvor især nye uddannelsesledere indimellem kan føle sig en smule på udebane.

Nye tider er dog på vej. Uddannelsesledernes karrieremæssige udfordringer er fx blevet adresseret i Danske Universiteters aktuelle rammeværk (2021), hvor ledelsesfunktioner på undervisnings- og uddannelsesområdet for første gang bliver eksplicit fremhævet som en meriterende del af en universitetskarriere.

Målgruppe
Konferencen er målrettet uddannelsesledere ved danske universiteter, dvs. typisk studieledere, viceinstitutledere, studienævnsforpersoner, uddannelsesdekaner, fagkoordinatorer og lignende. 

Andre målgrupper med nære samarbejdsrelationer til uddannelsesledere er også velkomne.