Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Folkesundhed Personaleforhold

Personaleforhold

Interne politikker og retningslinjer

Her kan du holde dig orienteret om Instituttets interne politikker og retningslinjer. Listen opdateres løbende.

Danmarks Statistik - Forskningsservice

Datasikkerhed

Lokalepolitik

Retningslinjer for undervisning

Økonomiske retningslinjer

Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelsesaktiviteter

Alle ansatte ved Institut for Folkesundhed kan søge instituttet om økonomisk støtte til deltagelse i efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Dog vil ansatte med adgang til andre midler, f.eks. annuumsmidler eller projektmidler, som udgangspunkt ikke komme i betragtning. 

Ved den årlige budgetlægning på instituttet, afgøres hvor mange midler, der afsættes til efter- og videreuddannelsesaktiviteter.  

Der prioriteres efter følgende kriterier: Fagligt eller personligt udkomme, set i relation til egen aktuelle arbejdssituation og efter vurdering af instituttets behov for kompetencer. Der vil blive lagt vægt på, om aktiviteten er drøftet i forbindelse med MUS. 

Prioritering foretages af den daglige institutledelse i dialog med nærmeste leder. Ved prioritering tages hensyn til, i hvilket omfang vedkommende tidligere har modtaget støtte.

 

Kompetencemidler (AU kompetencemidler)

Såfremt uddannelsesaktiviteten falder inden for kompetencefondens tildelingsområde, kan Instituttet søges om 50 % medfinansiering. Det forudsættes, at der opnås støtte fra Kompetencefonden efterfølgende.

Alle medarbejdere kan søge Kompetencefonden om støtte til efter- og videreuddannelse.


Retningslinjer for ansøgning om støtte til efter- og videreuddannelsesaktiviteter

Ansøgningsblanket skal anvendes. Ansøgningsfrist: Løbende.

• Ansøgninger indsendes elektronisk i en sammenhængende pdf-fil til ab@ph.au.dk

• Der skal vedlægges program eller plan for efter- og videreuddannelsesaktiviteten.

• Ansøgningerne vil blive behandlet indenfor 10-12 arbejdsdage.

Ferie

Fastlæggelse af ferie for det kommende ferieår sker samlet en gang årligt i februar/marts måned.

Sekretariatet udsender Healths regler og retningslinjer for ferie sammen med en blanket til brug for registrering af ferieønsker. Blanketten udskrives, udfyldes og sendes til Sekretariatet, Liselotte Ovesen.

Er man ansat i løbet af ferieåret, benyttes fraværsblanketten til registrering af ferieønsker. Du anfører dine ønsker under punktet "Særlige feriedage" (streg venligst "særlige" ud). Denne blanket sendes også til Sekretariatet, Liselotte Ovesen.

Spørgsmål til ferie i øvrigt kan rettes til

 

Ferieretningslinjer gældende for Health kan du se her 

Skema til brug for forhåndsregistrering finder du her - afleveringsfrist 20. marts 2018

(Se også brev om ferieregistrering 2018-19)

Fraværsblanketten kan du se her

I øvrigt henvises til afsnittet om ferie under AU HR

Ny medarbejder

Skal du introducere en ny kollega, eller er du nyansat, kan du finde masser af information og materialer på disse links:

Optimering af kontorarbejdsplads

Få gode vaner

Instituttet havde i december 2015 besøg af en ergonomisk arbejdsmiljøkonsulent, som under overskriften ”Optimering af din kontorarbejdsplads” gav en række gode råd til, hvordan vi hver især gennem variation, øvelser, siddestillinger og generelle ergonomiske forhold kan forebygge eventuelle gener af stillesiddende arbejde. 

Se eller gense de gode råd her: 

Sygdom og andet fravær

I forbindelse med sygdom, barnets 1. og 2. sygedag ringer eller mailer du til din nærmeste leder og Liselotte Ovesen, liselotte@ph.au.dk, senest kl. 09.00

Når du er rask igen og tilbage på arbejde, udfylder du en fraværserklæring, som du afleverer eller sender til Liselotte Ovesen, receptionen. 1260-110 (liselotte@ph.au.dk).

Ved længerevarende sygdom kontaktes sekretariatsleder Annette Bachmann på telefon 87167986 eller ab@ph.au.dk.

Se i øvrigt Instituttets trivsels- og fraværspolitik her.

12376 / i30