Praktisk information

Interne politikker og retningslinjer

Her kan du holde dig orienteret om Instituttets interne politikker og retningslinjer. Listen opdateres løbende.

Danmarks Statistik - Forskningsservice

Datasikkerhed

Lokalepolitik

Retningslinjer for undervisning

Instituttets økonomiske retningslinjer

Adgangskort og nøgler

Adgangskort og nøgler til instituttets bygninger får du således:

Kontakt Liselotte Ovesen, 1260-110, telefon 87167936, mail liselotte@ph.au.dk vedrørende:

 • Bygning 1150 (Folkesundhedsuddannelsen)
 • Bygning 1181 (Klimakamre, Miljømedicin)
 • Bygning 1260/1261 (Almen Medicin, Biostatistik, Epidemiologi, Miljø, Arbejde og Sundhed, Sundhedsfremme og Sundhedsvæsen, Sygepleje, Forskningsenheden for Almen Praksis)
 • Bygning 1264 (Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, undervisning Almen Medicin, mødelokaler)

 

Kontakt Martin Hawkins, telefon 87168614 / 30584743, mail mh@ph.au.dk vedrørende:

 • Bygning 3410 (Idræt)

Booking af mødelokaler

Mødelokaler bookes via Outlook:

Følg nedenstående vejledning eller download PDF-vejledning

 • Fra din egen Outlook kalender vælges fanen "Filer" øverst til venstre i menubjælken
 • Vælg "Åbn"
 • Vælg "Anden brugers mappe"

Vælg én af følgende kalendere:

 • 1260-310 (projektor) (10) – Bartholins Allé 2, bygning 1260, 3. sal (Maks. 12 pers.)
 • 1261-118 (projektor) (50) – Bartholins Allé 2, bygning 1261, 1. sal (Maks. 50 pers.)
 • 1264-106 Mødelokale (8) - Bartholins Allé 2, bygning 1264, 1. sal (Maks. 8 personer) 
 • 1264-220 Mødelokale (10) (projektor) - Bartholins Allé 2, bygning 1264, 2. sal (Maks. 10 personer) 
 • 3410-345 Mødelokale (25) – Dalgas Avenue 4, 3. etage (Maks. 25 pers.) (Der er projektor)
 • 3410-451 Mødelokale (10) – Dalgas Avenue 4, 4. etage (Maks. 10 pers.) (Der er projektor)

Når du booker et møde, bedes du angive:

 • arrangements navn
 • gerne en ansvarlig for arrangementet
 • dit eget navn som booker

HUSK AT ANULLERE EVT. RESERVATIONER, HVIS DU IKKE FÅR BRUG FOR LOKALET ALLIGEVEL.

Hvor kan man ellers henvende sig?

 • Ønsker du at booke et lokale i Victor Albeck Bygningen, kan du sende en mail til Forskeruddannelsen, Health: graduateschoolhealth@au.dk

Kontakt

Gæstelejlighed

Institut for Folkesundhed råder over en lejlighed på ca. 90 m2 til brug i forbindelse med gæsteforskerophold.

Læs mere om lejligheden  


Kontakt

Martin Hawkins

Sekretariatsmedarbejder

Leje af tjenestebil

Instituttet råder over 2 tjenestebiler. Den ene hjemmehørende på Sektion for Miljø, Arbejde og Sundhed og den anden hjemmehørende på Sektion for Idræt.


Miljø, Arbejde og Sundhed:

Denne bil - en Passat - kan lejes, når der ikke køres forskningsprojekter på Miljø, Arbejde og Sundhed.

Ved forskningsprojekter, der vil kræve bilen i en længere periode, kontaktes Torben Sigsgaard, 871 68013, ts@ph.au.dk for en særlig aftale og koordinering.

Bilen bookes via OUTLOOK-kalenderen:

 • Vælg FILER - ÅBN - ANDEN BRUGERS MAPPE
 • I næste vindue skriver du i feltet NAVN: Bil-PH-Passat-Sort-YS45843
 • I samme vindue vælger du under MAPPETYPE: Kalender

Nøgler og kørebog finder du i 1260-341. Husk at udfylde kørebogen og lægge begge dele tilbage straks efter brug.

Mere info om leje af bilen.


Idræt:

Bilen - en VW Caravelle - bookes via OUTLOOK-kalenderen:

 • Vælg FILER - ÅBN - ANDEN BRUGERS MAPPE
 • I næste vindue skriver du i feltet NAVN: Bil 3410 PH VW Caravelle ZC28094
 • I samme vindue vælger du under MAPPETYPE: Kalender

Nøgle og dieselkort rekvireres via Martin Hawkins, mh@ph.au.dk.

Når du tanker, skal du bruge dieselkortet - husk at kvitteringen skal afleveres til Martin Hawkins, Sekretariatet.

I bilen ligger der en kørebog, der SKAL udfyldes efter hver tur.

Bilen må lånes ud til studerende, indskrevet på Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Sektionen for Idræt til brug for studiemæssige formål. Dette kan kun ske ved:

 • Aflevering af erklæring for studiemæssigt formål, underskrevet af en ansat ved Sektion for Idræt.
 • Fremvisning af gyldigt årskort OG kørekort til sekretariatet på Idræt, der udleverer nøgle og dieselkort.

Kontakt i øvrigt: Martin Hawkins på mh@ph.au.dk eller på telefon 871 68614.


Lejebetingelser - gældende for begge biler

 • Kun medarbejdere fra Institut for Folkesundhed og AU-IT, HE Support, med en  ansættelses­kontrakt på Aarhus Universitet må føre bilen – dvs. adjungerede lektorer og professorer ikke må være førere.
 • Bilen må kun bruges til arbejdsrelateret kørsel.
 • Det koster kr. 4.00 pr kørt km. Afregning sker 2 gange om året, ved interne overførsler.

Aarhus Universitet er selvforsikret og alle skyldspådragende ulykker skal derfor betales af os selv. Føreren skal i øvrigt gøre sig bekendt med og efterleve de regler, der er for brug i relation til tjenestekøretøjer i staten.

Lån en cykel

Instituttet har anskaffet i alt 8 cykler, heraf 4 el-cykler og 4 alm. cykler, som frit kan lånes af Instituttets ansatte.

Cyklerne er fordelt på Dalgas Avenue (1 el og 1 alm.) og Bartholins Allé (2 elcykler og 2 alm.). 

Cyklerne bookes ved at sende en mail til udlaan.cykler@ph.au.dk

Nøgler og cykelhjelm hentes hos:

Opslagsværker

Post

Gældende for bygning 1260 og 1261.

Udbringning og afhentning af post
Post afhentes på sektionerne af en studentermedhjælp ca. kl. 13.00 hver dag.

Universitetets Intern Post udveksler, dvs. udbringer og afhenter, post på følgende (cirka)tidspunkt:

 • Mandag til fredag: kl. 9.30

Intern post
Intern post, som afhentes på udvekslinger inden kl. 9.30, udbringes samme dag til AU lokaliteter i Aarhus. Intern post til AU lokaliteter udenfor Aarhus opsamles og afsendes som ekstern post med Post Danmark (se nedenfor).

Ekstern post
Al ekstern post, som indsamles i løbet af dagen, afsendes samme dag med Post Danmark.

Intern Post opsamler den eksterne post pr. institut, og Post Danmark fakturerer portoomkostningen direkte til pågældende institut.

Post kan afleveres personligt på Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, mandag til fredag kl. 1230-1300 og 1430-1500.

Hvis din forsendelse/pakke skal betales af et projekt, skal Liselotte Ovesen have besked.

Rekommanderede breve
Breve, der ønskes sendt som rekommanderede breve, skal være tydeligt mærkede med ”R” eller ”Rekommanderet” i venstre hjørne. Sæt gerne en papirclips på konvolutten - så kan vi under sorteringen se, at det er et særligt brev.

”Modtager betaler”
Har du behov for ”Modtager betaler”-svarkuverter, såvel indenrigs- som udenrigs, hvor enheden selv betaler portoen - de såkaldte USF breve - kan disse rekvireres hos Intern Post.

Pakker
Ved afsendelse af pakker er det en god ide at vedhæfte modtagers e-mail, så sendes der besked til modtager om, at pakken er på vej.

Kurérpost
Vi tilbyder også kurérpost og har aftaler med Budstikken. Kontakt Intern Post for nærmere oplysninger eller bestilling.

Større forsendelser
Ved større forsendelser rekvireres "gule kasser" hos Liselotte i Receptionen, liselotte@ph.au.dk.

Yderligere information
Du kan få yderligere information om Intern Post og ydelser her.

Kontakt Intern Post
Indenfor normal arbejdstid kan du kontakte Intern Post ved henvendelse til:


Kontakt

Sekretariatet - Lokal hjælp