Retningslinjer for indskrivning

Nedenstående retningslinjer gælder for ph.d.-studerende, som ønskes indskrevet ved Public Health programmet på Institut for Folkesundhed. Forskeruddannelsens nye stipendiemodel trådte i kraft 15. januar 2017.

Ph.d.-studerende med ansættelse ved Folkesundhed:

Der skal inden indskrivning foreligge en plan for indhentning af midler godkendt af institutlederen.
Alle betaler minimum 25% i overhead, som tilfalder instituttet.

Hovedvejleder har ansvaret for, at alle projektudgifter (løn, kursusafgift samt andre direkte udgifter, f.eks. laboratoriedrift og udstyr, publicering og overhead) dækkes.

Underskrifter på indskrivningspapirer fås kun ved personlig henvendelse.

Indskrivning - AU-Health fulde stipendier eller Research Training Supplement
Ved indskrivning kan der kun søges om fuldt stipendium. Forskerskolen afgør om man får et fuldt stipendium eller om man får et Research Training Supplement. Når man søger om indskrivning, kommer man automatisk i betragtning til et Research Training Supplement. Man kan ikke tildeles både Research Training supplement og fuldt stipendium.

Ved fuldt stipendium
Forskerskolen giver ved stipendier 433.000 kr. pr. år  samt fritagelse for kursusafgiften (60.000 kr.).
Bemærk: Stipendiet er det samme uanset faktisk løn.

Ved Research Training Supplement
Forskerskolen giver et tilskud på 550.000 kr. over tre år
Beløbet tilfalder instituttet og kan anvendes til dækning af løn og kursusafgift samt overhead.


Fuld ekstern finansiering

Dækker aktuelle lønomkostninger (inkl. pension, feriegodtgørelse, bidrag til graviditetsrelaterede orlover og til længerevarende sygdom), direkte udgifter i form af kursusafgift (p.t. 60.000 kr./år). 

Forskningsråd og andre statslige fonde giver 44% i overhead, og ved andre fonde ansøges altid om den øverste grænse, som fonden tillader, dog minimum 25% omkostningsinddækning.

Alle ph.d.-studerende med ansættelse ved instituttet tilbydes uanset overheadbidrag (25% eller derover, jf. ovenstående):

  • Arbejdsplads (skrivebord, standard* pc-udstyr, standard* mobiltelefon, frugt og kaffe, adgang til kopi og print, køkkenfaciliteter, post, mødelokaliteter).
  • Trykning af afhandling.
  • Afsluttende reception.

*) Udstyr udover standard skal finansieres af hovedvejleder. For bestilling af standardudstyr, kontakt Liselotte Ovesen eller Martin Hawkins.

Ph.d.-studerende ansat andetsteds:

Der kræves en samarbejdsaftale med den pågældende institution. Denne skal omfatte en garanti fra institutionen om, at der er fuld dækning for alle studiets omkostninger.

Der kræves dækning for hovedvejledning jf. statens takster.

Instituttet yder ingen service til ph.d.-studiet eller til den ph.d.-studerende. Ønske om tilkøb af service, fx arbejdsplads, deltagelse i institutarrangementer (julefrokost m.m.) og institutbetalte internatmøder kan aftales.

Hovedvejleder har ansvaret for at sikre, at der på den pågældende arbejdsplads er et aktivt fagligt miljø, som den ph.d-studerende bliver en del af.

Link til:

  

Specielt for erhvervs ph.d.-studerende:

Erhvervs ph.d.-studerende finansieres af Styrelsen for Forskning og Innovation og er et samarbejde mellem en virksomhed/offentlig institution og Aarhus Universitet. Alle lønomkostninger finansieres af Innovationsstyrelsen og den pågældende virksomhed.

Innovationsstyrelsen betaler 360.000 kr. til Aarhus Universitet. Beløbet går til Instituttet, som dækker kursusafgift (p.t. 180.000 kr. for tre år), vejledning af erhvervs ph.d.-kandidaten, rejser i forbindelsen med dialog med virksomheden samt arbejdsplads.