Budget og finansieringsplan for indskrivning

Det anbefales at vedlægge et budget og finansieringsplan, således at IFS’s uddelingsudvalg kan tage de enkelte finansieringsbehov i betragtning - for at sikre at IFS får flest mulige ph.d. forløb sat i gang og når måltallet.

Inden ansættelse som Ph.d. studerende ved Institut for Folkesundhed skal nedenstående finansiering skema udfyldes og underskrives af enten Institutleder eller Institutsekretariatsleder.

Link til Finansieringsskema for PHD

Link til Finansieringsskema for Kandidat PHD