Personaleforhold

Interne politikker og retningslinjer

Her kan du holde dig orienteret om Instituttets interne politikker og retningslinjer. Listen opdateres løbende.

Danmarks Statistik - Forskningsservice

Datasikkerhed

Lokalepolitik

Retningslinjer for undervisning

Instituttets økonomiske retningslinjer

Ansættelser

Ansættelsesprocedurer

Ansættelse af videnskabeligt og administrativt personale håndteres af AU HR, Health i tæt samarbejde med instituttets sekretariat.

Alle ansættelser skal igangsættes via sekretariatet. Du finder nedenfor skabeloner til opstart af proceduren.

Vær opmærksom på at ansættelser tager min. 1 måned for fx videnskabelige assistenter og op til 8-14 måneder for professorer. Så vær i god tid, da vi ellers kan risikere at den ønskede/lovede startdato bliver udskudt.


Videnskabeligt personale til eksterne projekter

TAP

DVIP (eksterne lektorer, undervisningsassistenter, instruktorer) og DTAP (Deltids TAP og studentermedhjælpere) 

 

Se også Ansættelsesprocedurer på Health (au.dk).

Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelsesaktiviteter

Alle ansatte ved Institut for Folkesundhed kan søge instituttet om økonomisk støtte til deltagelse i efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Dog vil ansatte med adgang til andre midler, f.eks. annuumsmidler eller projektmidler, som udgangspunkt ikke komme i betragtning. 

Ved den årlige budgetlægning på instituttet, afgøres hvor mange midler, der afsættes til efter- og videreuddannelsesaktiviteter.  

Der prioriteres efter følgende kriterier: Fagligt eller personligt udkomme, set i relation til egen aktuelle arbejdssituation og efter vurdering af instituttets behov for kompetencer. Der vil blive lagt vægt på, om aktiviteten er drøftet i forbindelse med MUS. 

Prioritering foretages af den daglige institutledelse i dialog med nærmeste leder. Ved prioritering tages hensyn til, i hvilket omfang vedkommende tidligere har modtaget støtte.

Skema til ansøgning om medfinansiering ved efter- og videreuddannelse.

Ferie

Fastlæggelse af ferie for det kommende ferieår sker samlet én gang årligt i september/oktober måned.

Sekretariatet udsender Healths regler og retningslinjer for ferie sammen med en blanket til brug for registrering af ferieønsker: Ferieafholdelsesskema ferieåret 2020/21. Blanketten udfyldes, godkendes/underskrives af nærmeste leder og sendes til Sekretariatet, Lone Sand Simonsen, ls@ph.au.dk.

Hvis du bliver ansat i løbet af ferieåret, kan du benytte samme blanket til registrering af ferieønsker og sende den til Sekretariatet, Lone Sand Simonsen, ls@ph.au.dk

Spørgsmål til ferie i øvrigt kan rettes til

Se også:

Ferieafholdelsesskema ferieåret 2020/21

I øvrigt henvises til afsnittet om ferie under AU HR, hvor du også kan finde ferieblanketter.

https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/ferie/

https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/ferie/afvikling-af-feriedage-og-saerlige-feriedage/

Du kan få et overblik over de feriedage du har til rådighed på https://medarbejdere.au.dk

Vejledning til ferievisning på medarbejdere.au.dk

Folkesundhed i bevægelse

Gå eller løb en tur med dine kolleger
Gå eller løb en tur med dine kolleger

Med Folkesundhed i bevægelse vil vi gerne være med til at fremme fysisk velvære, det sociale samvær og synliggørelsen af Institut for Folkesundhed.

Det sker ved at du hver torsdag kl. 11.30 året rundt kan komme ud og løbe eller gå en tur sammen med dine kolleger. Mødested: Bygning 1260, Bartholins Allé 2.

Vælg mellem Walk and Talk, eller Run and Talk.

Ny medarbejder / Onboarding

Medarbejderintroduktion (Lokal tjekliste for Folkesundhed)
Praktisk information (Folkesundhed)

Skal du introducere en ny kollega, eller er du nyansat, kan du finde yderligere information og materialer på disse links:

Optimering af kontorarbejdsplads

Få gode vaner

Instituttet havde i december 2015 besøg af en ergonomisk arbejdsmiljøkonsulent, som under overskriften ”Optimering af din kontorarbejdsplads” gav en række gode råd til, hvordan vi hver især gennem variation, øvelser, siddestillinger og generelle ergonomiske forhold kan forebygge eventuelle gener af stillesiddende arbejde. 

Se eller gense de gode råd her: 

Sygdom og andet fravær

I forbindelse med sygdom, barnets 1. og 2. sygedag ringer eller mailer du til din nærmeste leder og Lone Sand Simonsen (ls@ph.au.dk), senest kl. 09.00.

Når du er rask igen og tilbage på arbejde, udfylder du en fraværserklæring, som du afleverer eller sender til Lone Sand Simonsen, 1261-210 (ls@ph.au.dk).

Ved længerevarende sygdom kontaktes sekretariatsleder Annette Bachmann på telefon 24988585 eller ab@ph.au.dk.

Se i øvrigt Instituttets trivsels- og fraværspolitik her.