Valg til Institutforum

I 2020 var ph.d.-studerende og prægraduate studerende på valg til institutforum. Der var ikke opstillet kandidater ved tidsfristens udløb, hvorfor tre studerende nu deltager som observatører. Da forum har plads til tre yderligere VIP, spørges der i miljøerne, om nogle har interesse i at deltage som observatører.

Tidsplan

Valget til Institutforum på Institut for Folkesundhed følger nedenstående tidsplan:

 • Medio august 
  Offentliggørelse af valgdato
 • Medio august - medio oktober 
  Tidsrum for opstilling af kandidater
 • November 
  Afholdelse af valg
 • November 
  Frist for offentliggørelse af valgresultat
 • December
  Frist for klager
 • 1. januar
  Nyvalgte tiltræder

Kontakt

Alle henvendelser vedrørende valget (opstillinger, indsigelser, klager m.v.) rettes til:

Sekretariatsleder Annette Bachmann, ab@ph.au.dk , telefon: 2498 8585.