Organisation

Institut for Folkesundhed er organiseret i:

Forskningsenheder

Undervisningsteams

Derudover er der etableret en række udvalg:

Forsknings- og talentudvalg: Ad hoc udvalg

Institutledelsen har besluttet løbende at nedsætte ad hoc udvalg til drøftelse af forsknings- og talentspørgsmål. I øjeblikket arbejdes der med et kommissorium til talentområdet (deadline december 2019).

Aktuelt

Viceinstitutleder for forskning

Institutledelse

Samarbejdsudvalg (LSU)

Uddannelsesudvalg