Bevillingsskrivelser/meddelelser om modtagelse af midler

Alle bevillingsskrivelser/tilsagn sendes sammen indscannet til sekretariatet til registrering i ReAp. Sekretariatsmedarbejderen indsender herefter tilsagn sammen med oprettelsesblanket til instituttets projektøkonomer, der efterfølgende får institutlederens godkendelse af oprettelsen af projektet.

Projektøkonomen giver bevillingshaveren/forskeren besked om det nye projektnummer. 

Medarbejderen kontakter Kommunikation med henblik på en nyhed på Healths interne hjemmeside.