Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Folkesundhed Forsknings- og talentudvalg

Forsknings- og talentudvalg

Forsknings- og talentudvalget ved Institut for Folkesundhed blev konstitueret i juni 2011. Udvalget er udpeget af institutlederen for en toårig periode.

Udvalgets hovedformål

  • Udvikling og understøttelse af forskningen ved instituttet, herunder især den tværgående forskning,
  • Identificere kilder til finansiering, medvirke til lobbyisme og understøtte forskningsansøgninger.

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 10.10.2017