Abstracts

 

Tværgående forskningsområder:

Fysisk aktivitet og sundhed. Kristian Overgaard. (Abstract på vej)

Reproduktion. Cecilia Ramlau-Hansen

 

Oplæg fra paneldebat:

Når N=alt for få. Hvad kan kvalitativ sundhedsforskning egentlig? Ayo Wahlberg

 

Forskningsworkshops:

Equity gaps in maternal an child health in Bangladesh. Ulrika Enemark

 
Miljøets betydning for luftvejssygdom og allergi - fra vugge til grav. Vivi Schlünssen
 

Humanistik idrætsforskning. Ask Vest Christiansen, Sine Agergaard
 

Helbredsundersøgelser. Christine Geyti, Kirsten Høj, Anne-Louise Bjerregard. (Abstract på vej)
 

Tidlig indsats  aktuel forskning om omsorg for den nye families trivsel og udvikling. Hanne Kronborg.
 

Kød er kræfremkaldende - og hvad så? Kim Overvad, Christina Dahm.
 

Bevægeapparatets biomekanik. Henrik Sørensen.

 
Børn af forældre med psykiske lidelser.
Bodil Hammer-Bech.

 
Centre for Arctic Health & Reproductive Molecular Epidemiology
. Eva Boonefeld-Jørgensen m.fl. (Abstract på vej)

 
Kommunikation og Etik. Pia Dreyer.
 

Heart Skills - udvikling af en kompleks intervention rettet mod patienter i hjerterehabilitering. Anna Aaby.
 

Biostatistisk metode - et par eksempler. Erik Parner.


Arbejdsrettet rehabilitering og social ulighed
. Merete Labriola.

 
Brystkræftscreening og overdiagnostik - hvordan forstår vi stignngen i incidens
. Henrik Støvring.
 

Næste generations folkesundhed. Carsten Obel.

 
Klinisk træningsfysiologi og rehabiitering. Ulrik Dalgas.

 

 

 

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 25.01.2017