Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Folkesundhed Rejseansøgninger

Rejseansøgninger

Rejsekontoen kan søges til støtte for gennemførelse af studie- og kongresrejser, fortrinsvis i udlandet.

Rejsetilskuddet kan søges af professorer, lektorer, adjunkter, postdocs, ph.d.-studerende og kliniske lektorer, der er ansat ved Institut for Folkesundhed på såvel ansøgnings- som på rejsetidspunktet.

Generelt vedrørende udarbejdelse af ansøgninger, kriterier for prioritering m.v.

 1. Ansøgninger indsendes i 3 eksemplarer - ansøgningsskema skal benyttes.
 2. For sent indkomne ansøgninger vil ikke komme i betragtning.
 3. Billigste rejsemåde skal anføres i ansøgningen.
 4. Program for ansøgte formål skal vedlægges.
 5. Ved prioritering tages hensyn til, i hvilket omfang ansøgeren tidligere har modtaget rejsetilskud. Der kan almindeligvis højst anbefales én rejse pr. år pr. ansøger.
 6. Fuldtidsansatte prioriteres højere end deltidsansatte.
 7. Rejser til og i udlandet prioriteres højere end rejser i Danmark.
 8. Internationale kurser prioriteres højere end kongresrejser.
 9. Specielt vedrørende ansøgninger om kongresdeltagelse kan oplyses, at der prioriteres efter følgende kriterier i nævnte rækkefølge:
  • Den ansøger, der er indbudt som chairman til den pågældende kongres eller er indvalgt i den pågældende kongres' præsidium eller udvalg, prioriteres højt.
  • En ansøger, der skal holde foredrag prioriteres højt. Abstract med forfatternavne skal her vedlægges.
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 26.01.2017