Sygdom og andet fravær

Procedure ved sygdom og andet fravær

I forbindelse med sygdom, barnets 1. og 2. sygedag ringer eller mailer du til din nærmeste leder og Liselotte Ovesen, liselotte@ph.au.dk, senest kl. 09.00

Når du er rask igen og tilbage på arbejde, udfylder du en fraværserklæring, som du afleverer eller sender til Liselotte Ovesen, receptionen. 1260-110 (liselotte@ph.au.dk).

Ved længerevarende sygdom kontaktes sekretariatsleder Annette Bachmann på telefon 87167986 eller ab@ph.au.dk.

Se iøvrigt Instituttets trivsels- og fraværspolitik her.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.11.2014