Post

Gældende for bygning 1260 og 1261.

 
 

Udbringning og afhentning af post
Post afhentes på sektionerne af en studentermedhjælp ca. kl. 13.00 hver dag.

Universitetets Intern Post udveksler, dvs. udbringer og afhenter, post på følgende (cirka)tidspunkt:

  • Mandag til fredag: kl. 9.30

Intern post
Intern post, som afhentes på udvekslinger inden kl. 9.30, udbringes samme dag til AU lokaliteter i Aarhus. Intern post til AU lokaliteter udenfor Aarhus opsamles og afsendes som ekstern post med Post Danmark (se nedenfor).

Ekstern post
Al ekstern post, som indsamles i løbet af dagen, afsendes samme dag med Post Danmark.

Intern Post opsamler den eksterne post pr. institut, og Post Danmark fakturerer portoomkostningen direkte til pågældende institut.

Post kan afleveres personligt på Katrinebjergvej 105, bygning 5533, mandag til fredag inden kl. 15.30.

Rekommanderede breve
Breve, der ønskes sendt som rekommanderede breve, skal være tydeligt mærkede med ”R” eller ”Rekommanderet”. Sæt gerne en papirclips på konvolutten - så kan vi under sorteringen se, at det er et særligt brev.

”Modtager betaler”
Har du behov for ”Modtager betaler”-svarkuverter, såvel indenrigs- som udenrigs, hvor enheden selv betaler portoen - de såkaldte USF breve - kan disse rekvireres hos Intern Post.

Pakker
Ved afsendelse af pakker er det en god ide at vedhæfte modtagers e-mail, så sendes der besked til modtager om, at pakken er på vej.

Kurérpost
Vi tilbyder også kurérpost og har aftaler med Budstikken. Kontakt Intern Post for nærmere oplysninger eller bestilling.

Større forsendelser
Ved større forsendelser rekvireres "gule kasser" hos Liselotte i Receptionen, liselotte@ph.au.dk.

Yderligere information
Du kan få yderligere information om Intern Post og ydelser her.

Kontakt Intern Post
Indenfor normal arbejdstid kan du kontakte Intern Post ved henvendelse til:

Ole Asserbo Christiansen: 2899 2535, oac@au.dk

Du kan også skrive til Intern Post på intern-post@au.dk.

 

 

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 14.04.2016