Leje af tjenestebil

Instituttet råder over 2 tjenestebiler. Den ene hjemmehørende på Sektion for Miljø, Arbejde og Sundhed og den anden hjemmehørende på Sektion for Idræt.

Miljø, Arbejde og Sundhed:

Denne bil - en Passat - kan lejes, når der ikke køres forskningsprojekter på Miljø, Arbejde og Sundhed.

Ved forskningsprojekter, der vil kræve bilen i en længere periode, kontaktes Torben Sigsgaard, 871 68013, ts@ph.au.dk for en særlig aftale og koordinering.

Bilen bookes via OUTLOOK-kalenderen:

 • Vælg FILER - ÅBN - ANDEN BRUGERS MAPPE
 • I næste vindue skriver du i feltet NAVN: Bil-PH-Passat-Sort-YS45843
 • I samme vindue vælger du under MAPPETYPE: Kalender

Nøgler og kørebog finder du i 1260-341. Husk at udfylde kørebogen og lægge begge dele tilbage straks efter brug.

Mere info om leje af bilen.

 

Idræt:

Bilen - en VW Caravelle - bookes via OUTLOOK-kalenderen:

 • Vælg FILER - ÅBN - ANDEN BRUGERS MAPPE
 • I næste vindue skriver du i feltet NAVN: Bil 3410 PH VW Caravelle ZC28094
 • I samme vindue vælger du under MAPPETYPE: Kalender

Nøgle og dieselkort rekvireres via Martin Hawkins, mh@ph.au.dk.

Når du tanker, skal du bruge dieselkortet - husk at kvitteringen skal afleveres til Martin Hawkins, Sekretariatet.

I bilen ligger der en kørebog, der SKAL udfyldes efter hver tur.

Bilen må lånes ud til studerende, indskrevet på Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Sektionen for Idræt til brug for studiemæssige formål. Dette kan kun ske ved:

 • Aflevering af erklæring for studiemæssigt formål, underskrevet af en ansat ved Sektion for Idræt.
 • Fremvisning af gyldigt årskort OG kørekort til sekretariatet på Idræt, der udleverer nøgle og dieselkort.

Kontakt i øvrigt: Martin Hawkins på mh@ph.au.dk eller på telefon 871 68614.

 

Lejebetingelser - gældende for begge biler

 • Kun medarbejdere fra Institut for Folkesundhed og AU-IT, HE Support, med en  ansættelses­kontrakt på Aarhus Universitet må føre bilen – dvs. adjungerede lektorer og professorer ikke må være førere.
 • Bilen må kun bruges til arbejdsrelateret kørsel.
 • Det koster kr. 4.00 pr kørt km. Afregning sker 2 gange om året, ved interne overførsler.

Aarhus Universitet er selvforsikret og alle skyldspådragende ulykker skal derfor betales af os selv. Føreren skal i øvrigt gøre sig bekendt med og efterleve de regler, der er for brug i relation til tjenestekøretøjer i staten.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 30.03.2016