Sekretariatet

 Medarbejdernes funktioner er under revision.

Annette Bachmann

Annette Bachmann

Sekretariatsleder
M
H bygn. 1260
P +4587167986
P +4524988585

Funktioner

Bistår institutlederen med dennes ledelse af instituttet. Leder institutsekretariatet og står herunder for planlægning og fordeling af arbejdsopgaver. Forbereder, i samarbejde med institutlederen, instituttets møder og sikrer opfølgningen på institutlederens beslutninger.

Indgår i diverse samarbejdsrelationer internt i AU, primært i forhold til det administrative center og dekansekretariatet.

 

 

 


Linda Edge

Linda Edge

Sekretariatsmedarbejder

Funktioner

Primær kontaktsekretær for Sektion for Sundhedsfremme og Sundhedsvæsen.
Undervisningssupport til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse herunder opgaver i Black Board, AURUS, INDFAK. Diverse ad hoc opgaver.


Pernille Kiss Hansen

Pernille Kiss Hansen

Sekretariatsmedarbejder

Funktioner

Undervisningssupport til Folkesundhedsuddannelsen (Bachelor og Kandidat) og Kandidatuddannelsen i medicin for almen medicin herunder superbruger i Black Board. Registreringer i inddatering.dk. Håndtering af DVIP for nævnte uddannelser. Superbruger i AURUS. Diverse ad hoc opgaver

 


Martin Hawkins

Martin Hawkins

Sekretariatsmedarbejder
M
H bygn. 3410, 333
P +4587168614
P +4530584743

Funktioner

Sekretærfunktion på Idræt. Undervisningssupport vedrørende Idrætsuddannelsen. Indkøb kontorartikler etc, rejsebestilling, rejseafregning, webredaktør, mødeklargøring, bygningsrelaterede opgaver herunder nøgler og nøglekort til medarbejdere og specialestuderende, diverse ad hoc opgaver.


Aase Ehlert Holt

Aase Ehlert Holt

Sekretariatsmedarbejder

Funktioner

Indkøb af bøger Bygning 1260/1261 og 1264. Indkøb af kontorartikler Bygning 1260/1261 og 1264. Møde klargøring. Håndbogsbibliotek. Diverse ad hoc opgaver.Rikke Sinding Jensen

Rikke Sinding

Sekretariatsmedarbejder

Funktioner

Primær kontaktsekretær for Epidemiologi og Miljømedicin. Ph.d.- kurser. Opgaver for Ph.d.-skolelederen. Løninddateringer. Rejser/AURUS. Webredaktør. Webshop.  Mødeklargøring. Diverse ad hoc opgaver. Indgår i sekretariatets webgruppe.Helle Nielsen

Helle Nielsen

Sekretariatsmedarbejder
M
H bygn. 1633, 216
P +4587168267
P +4529426348

Funktioner

Sekretærfunktion på Sygepleje. Undervisningssupport vedrørende master i sygepleje og kandidatuddannelsen i sygepleje. Kortorartikel indkøb, rejser, mødeklargøring, diverse ad hoc opgaver.Liselotte Ovesen

Liselotte Ovesen

Sekretariatsmedarbejder

Funktioner

Reception i bygning 1260/1261 + 1264. Infoboard, post, nøglekort, ferie- og fraværsregistrering, webshop, mødeklargøring, persondataredaktør.


Eva Therkildsen

Eva Therkildsen

Sekretariatsmedarbejder

Funktioner

Primær kontaktsekretær på Almen Medicin herunder rejsebestilling, rejseafregninger, godkendelse af fakturaer i indfak,  møde klargøring, mødeindkaldelser og referater fra sektionsmøder.
Møbelindkøb 1260/1261 herunder rådgivning, diverse ad hoc opgaver.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 22.01.2016