Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Folkesundhed Kontaktpersoner Hvem gør hvad i sekretariatet?

Hvem gør hvad i sekretariatet?

Hjælp vedrørende emne

Kontaktperson

Mail

Telefon

Aktiviteter til kalender på ph.medarbejdere.au.dk

Liselotte Ovesen liselotte@ph.au.dk  8716 7936

Bestilling af bøger m.m.

Aase Ehlert Holt ah@ph.au.dk 8716 8025

Bevillingsoprettelser

Linda Edge linda@ph.au.dk 8716 7989

Fakturarer og INDFAK-systemet,

godkendelse af varer, udenlandske fakturaer

Sekretariatet

INDFAK-support

Alle sekretariatsmedarb. kan kontaktes

oeksystemer@au.dk

Ferie- og fraværsregistrering

Liselotte Ovesen liselotte@ph.au.dk  8716 7936

Fondsansøgninger, Registrering af

Linda Edge linda@ph.au.dk 8716 7989

Forskningsansøgninger

Forskningsstøtteenheden

Annette Bachmann

Linda Edge (ReAp, læsning af formalia)

Gitte Nielsen (læsning af formalia)

 

ab@ph.au.dk

linda@ph.au.dk

gn@ph.au.dk

 

8716 7986

8716 7989

8716 8271

Indkøb af kontorartikler, m.v.

Aase Ehlert Holt (bygn. 1260 + 1261)

Helle Nielsen (Sygepleje)

Martin Hawkins (Idræt)

ah@ph.au.dk

hn@ph.au.dk

mh@ph.au.dk

8716 8025

8716 8267

8716 8614

Infoboard (skærm ved indgang til bygn. 1260)

Liselotte Ovesen liselotte@ph.au.dk  8716 7936

Introduktion til nye medarbejdere

Information følger

Kontorfacilitering

Eva Therkildsen et@ph.au.dk 8716 7932

Kopimaskiner + bestilling af toner

Pernille Kiss Hansen pkh@ph.au.dk 8716 7973

Medarbejderstamkort

Liselotte Ovesen (mailadresser)

Linda Edge (indstillinger og fratrædelser)

liselotte@ph.au.dk 

linda@ph.au.dk

8716 7936

8716 7989

Møbelindkøb

Eva Therkildsen et@ph.au.dk 8716 7932

Mødefacilitering

Sekretariatet Alle sekretariatsmedarbejdere kan kontaktes

Mødelokaler og navneskilte

Liselotte Ovesen (bygn. 1260 + 1261)

Martin Hawkins (Idræt)

liselotte@ph.au.dk

mh@ph.au.dk

8716 7936

8716 8614

Nyhedsbrev

Annette Bachmann ab@ph.au.dk 8716 7986

Nøgler og nøglekort

Liselotte Ovesen (bygn. 1260 + 1261)

Helle Nielsen (Sygepleje)

Martin Hawkins (Idræt)

liselotte@ph.au.dk

hn@ph.au.dk 

mh@ph.au.dk 

8716 7936

8716 8267

8716 8614

Parkering

Liselotte Ovesen (bygn. 1260 + 1261)

Martin Hawkins (Idræt)

liselotte@ph.au.dk

mh@ph.au.dk 

8716 7936

8716 8614

Post

Liselotte Ovesen liselotte@ph.au.dk  8716 7936

PURE

Gitte Nielsen

PURE-support

gn@ph.au.dk

pure@au.dk  

8716 8271

Rejsebestilling (CWT) og - afregning (AURUS)

Sekretariatet Alle sekretariatsmedarbejdere kan kontaktes

Sprogrevision

Annette Bachmann ab@ph.au.dk 8716 7986

Telefoni og IT

IT-support, Health

Liselotte Ovesen

health.it@au.dk

liselotte@ph.au.dk 

 

8715 0922

Timeløn

Pernille Kiss Hansen

Lønkontoret

pkh@ph.au.dk 

lonBSS.HEALTH.hr@au.dk

8716 7973

Varemodtagelse

Sekretariatet Alle sekretariatsmedarbejdere kan kontaktes

Websider

Gitte Nielsen

Helle Nielsen

Martin Hawkins

gn@ph.au.dk

hn@ph.au.dk

mh@ph.au.dk

8716 8271

8716 8267

8716 8614

Webshop

Sekretariatet Alle sekretariatsmedarbejdere kan kontaktes

Kontaktsekretærer:

Bygning 1260 og 1261, 1. etage

(Almen Medicin)

Eva Therkildsen et@ph.au.dk 8716 7932

Bygning 1260 og 1261, 2. etage

(Biostatistik, Epidemiologi,

Miljø, Arbejde og Sundhed,

Sundhedsfremme og Sundhedsvæsen)

Linda Edge

Pernille Kiss Hansen

linda@ph.au.dk

pkh@ph.au.dk

8716 7989

8716 7973

Idræt

Martin Hawkins mh@ph.au.dk 8716 8614

Sygepleje

Helle Nielsen hn@ph.au.dk 8716 8267

Undervisning:

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Pernille Kiss Hansen pkh@ph.au.dk 8716 7973

Folkesundhedsuddannelsen

Pernille Kiss Hansen pkh@ph.au.dk 8716 7973

Idrætsuddannelsen

Martin Hawkins mh@ph.au.dk 8716 8614

Medicin – bachelor

Pernille Kiss Hansen pkh@ph.au.dk 8716 7973

Medicin – kandidat

Pernille Kiss Hansen pkh@ph.au.dk 8716 7973

Sygeplejeuddannelserne

Helle Nielsen hn@ph.au.dk 8716 8267
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 20.09.2017