Sekretariatet

 Medarbejdernes funktioner er under revision.

Annette Bachmann

Annette Bachmann

Sekretariatsleder
M
H 1260
P +4587167986
P +4524988585

Funktioner

Bistår institutlederen med dennes ledelse af instituttet. Leder institutsekretariatet og står herunder for planlægning og fordeling af arbejdsopgaver. Forbereder, i samarbejde med institutlederen, instituttets møder og sikrer opfølgningen på institutlederens beslutninger.

Personaleleder for datamanagergruppen.

Indgår i diverse samarbejdsrelationer internt i AU, primært i forhold til det administrative center og dekansekretariatet.


Linda Edge

Linda Edge

Sekretariatsmedarbejder
M
H 1260, 210
P +4587167989

Funktioner

Kontaktsekretær for 2. og 3. etage i bygning 1260 og 1261 (Biostatistik, Epidemiologi, Miljø, Sundhed og Arbejde samt Sundhedsfremme og Sundhedsvæsen).

Fondsansøgninger (registrering i REAP, gennemgang af formalia, m.v.), rejsebestilling og -afregning (AURUS), bevillingsoprettelser, betaling af fakturaer og hjælp til INDFAK, indstillinger vedr. ikke-karrierestillinger, introduktion til nye medarbejdere, mødefacilitering, webshop.


Pernille Kiss Hansen

Pernille Kiss Hansen

Sekretariatsmedarbejder
M
H 1260, 221
P +4587167973

Funktioner

Kontaktsekretær for 2. og 3. etage i bygning 1260 og 1261 (Biostatistik, Epidemiologi, Miljø, Sundhed og Arbejde samt Sundhedsfremme og Sundhedsvæsen).

Betaling af fakturaer og hjælp til INDFAK, rejsebestilling og -afregning (AURUS), mødefacilitering, introduktion til nye medarbejdere, timeløn, webshop.

Undervisningssupport til Folkesundhedsuddannelsen (Bachelor og Kandidat) og Kandidatuddannelsen i medicin for almen medicin herunder superbruger i BlackBoard.

Registreringer i inddatering.dk.

Håndtering af DVIP for nævnte uddannelser.


Martin Hawkins

Martin Hawkins

Sekretariatsmedarbejder
M
H 3410, 333
P +4587168614
P +4530584743

Funktioner

Sekretærfunktion på Idræt.

Generel support til medarbejderne på Idræt.

Bygningsrelaterede opgaver herunder nøgler og nøglekort til medarbejdere og specialestuderende, indkøb af kontorartikler etc., mødefacilitering, rejsebestilling og -afregning (AURUS), betaling af fakturaer og hjælp til INDFAK, introduktion til nye medarbejdere, webredaktør, webshop.

Undervisningssupport vedrørende Idrætsuddannelsen.

Medlem af webgruppen.


Aase Ehlert Holt

Funktioner

Indkøb af bøger og kontorartikler, bygning 1260/1261 og 1264; mødefacilitering, håndbogsbibliotek. 


Gitte Nielsen

Gitte Nielsen

Sekretariatsmedarbejder
M
H 1260, 2.23
P +4587168271

Funktioner

PURE-kontaktperson, betaling af fakturaer og hjælp til INDFAK, rejsebestilling og -afregning (AURUS), mødefacilitering, introduktion til nye medarbejdere, ph.d.-kurser, webredaktør, webshop.

Medlem af webgruppen.


Helle Nielsen

Helle Nielsen

Sekretariatsmedarbejder
M
H 1260, 312
P +4587168267
P +4529426348

Funktioner

Sekretærfunktion på Sygepleje.

Generel support til medarbejderne på Sygepleje.

Bygningsrelaterede opgaver, herunder nøgler og nøglekort til medarbejdere og specialestuderende, indkøb af kontorartikler m.v., mødefacilitering, rejsebestilling og - afregning (AURUS), betaling af fakturaer og hjælp til INDFAK, introduktion til nye medarbejdere, webredaktør, webshop.

Undervisningssupport vedrørende master i sygepleje og kandidatuddannelsen i sygepleje.

Medlem af webgruppen.


Liselotte Ovesen

Liselotte Ovesen

Sekretariatsmedarbejder
M
H 1260
P +4587167936

Funktioner

Reception i bygning 1260/1261 + 1264.

Ferie- og fraværsregistrering, infoboard, medarbejderstamkort, mødefacilitering, nøglekort, oprettelse af mailadresser, post, betaling af fakturaer og hjælp til INDFAK, rejsebestilling og -afregning, introduktion til nye medarbejdere, webshop.


Lone Sand Simonsen

Lone Sand Simonsen

Sekretariatsmedarbejder
M
H 1260
P +4593521775

Funktioner

Nærmere information følger.


Eva Therkildsen

Eva Therkildsen

Sekretariatsmedarbejder
M
H 1260, 1.23
P +4587167932

Funktioner

Kontaktsekretær for 1. etage i bygning 1260 og 1261 (Almen Medicin).

Betaling af fakturaer og hjælp til INDFAK, møbelindkøb for bygning 1260/1261 (herunder rådgivning), kontorfacilitering, mødefacilitering, ph.d.-receptioner, rejsebestilling og -afregning (AURUS), introduktion til nye medarbejdere, webshop.

12477 / i30