Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Folkesundhed Forskerstøtte: Hjælp til bedre fondsansøgninger

Forskerstøtte: Hjælp til bedre fondsansøgninger

Når du søger fonde, kan du som forsker få forskellige typer rådgivning. Erfaringen er, at jo mere sparring, man opsøger, jo større er sandsynligheden for at sende en god ansøgning. Institutledelsen har fastlagt nedenstående lokale retningslinjer: 

Forskningsstøtteenheden (FSE) yder rådgivning og assistance til seniore medarbejdere i forbindelse med ansøgninger, budgetter, projektadministration og udarbejdelse af strategier. Særligt for ph.d.-studerende.

Hvis du ikke kan få hjælp fra Forskningsstøtteenheden, kan du kontakte institutsekretariatslederen. Der kan være muligheder for hjælp, hvis du er i god tid.

Lokale retningslinjer - Procedurer for eksternt finansieret forskning

Nedenfor finder du relevant information vedrørende eksternt finansieret forskning:

Peer review panel på IFS ved større ansøgninger
Instituttet har nedsat et peer review panel, som kontaktes via institutleder eller sekretariatsleder så tidligt som muligt i ansøgningsprocessen.

Kontakt

Ole Bækgaard Nielsen

Institutleder
M
P +4560202674

Annette Bachmann

Sekretariatsleder
M
H 1260
P +4587167986
P +4524988585

12670 / i30