Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Folkesundhed Forskningsstøtte

Forskningsstøtte

For seniore videnskabelige medarbejdere

Forskningsstøtteenheden yder rådgivning og assistance i forbindelse med ansøgninger, budgetter, projektadministration og udarbejdelse af strategier.

Forskningsstøtteenheden er opdelt i flere teams. Hvert team har tilknyttet et antal medarbejdere, som kan kontaktes afhængigt af dine spørgsmål.

Hvis du ikke kan få hjælp fra Forskningsstøtteenheden, kan du kontakte institutsekretariatet ved at skrive til ab@ph.au.dk. Der kan være muligheder for hjælp, hvis du er i god tid.

Peer review panel på IFS ved større ansøgninger
Instituttet har nedsat et peer review-panel, som kontaktes via institutleder eller sekretariatsleder så tidligt som muligt i ansøgningsprocessen. Panelet tilbyder gennemlæsning og kommentering af det faglige indhold i større ansøgninger.
Ansøgningen skal være klar til gennemlæsning mindst fire uger før deadline. Reviewer skal have en uge til at gennemlæse ansøgningen og til at arrangere et møde. Ansøger har en uge til at implementere kommentarer. Tilbagemelding gives mundligt ved et møde mellem reviewer og ansøger. Ansøgninger afleveres til institutledelsen minimum en uge før ansøgningsfrist.

For ph.d.-studerende

Det er vejlederne, som har ansvaret for at kvalitetssikre forskningsansøgninger fra ph.d.-studerende. Det er forventningen, at alle ansøgninger er udarbejdet i samarbejde med vejlederne. Ph.d-studerende har endvidere mulighed for at få hjælp:

1.       HE Økonomi hjælper med at opstille budgetter på baggrund af standardsatser på lønninger og andre udgifter. Skriv til HE Økonomi: okonomicenterhealth.okoplan@au.dk

2.       Deltagelse i Forskningsstøtteenhedens tre timers workshops om den succesfulde ansøgning. De afholdes ca. en gang i kvartalet og henvender sig især til ph.d.-studerende, som har ingen eller meget lidt erfaring med at skrive forskningsansøgninger. Datoer på aktuelle workshops findes her: http://medarbejdere.au.dk/administration/forskning-talent/forskningsstoetteenheden/arrangementer/

3.       Ph.d.-studerende har også adgang til Forskningsstøtteenhedens elektroniske værktøjskasse, der findes her: http://medarbejdere.au.dk/administration/forskning-talent/forskningsstoetteenheden/raad-og-vaerktoejer-til-din-fondsansoegning/. Værktøjskassen giver bl.a. tips til at skrive projektbeskrivelsen samt redskaber til at opstille et CV og et budget på en overskuelig måde. 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 06.07.2017