Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Folkesundhed Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelsesaktiviteter

Alle ansatte ved Institut for Folkesundhed kan søge instituttet om økonomisk støtte til deltagelse i efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Dog vil ansatte med adgang til andre midler, f.eks. annuumsmidler eller projektmidler, som udgangspunkt ikke komme i betragtning. 

Ved den årlige budgetlægning på instituttet, afgøres hvor mange midler, der afsættes til efter- og videreuddannelsesaktiviteter.  

Der prioriteres efter følgende kriterier: Fagligt eller personligt udkomme, set i relation til egen aktuelle arbejdssituation og efter vurdering af instituttets behov for kompetencer. Der vil blive lagt vægt på, om aktiviteten er drøftet i forbindelse med MUS. 

Prioritering foretages af den daglige institutledelse i dialog med nærmeste leder. Ved prioritering tages hensyn til, i hvilket omfang vedkommende tidligere har modtaget støtte.

 

Kompetencemidler (AU kompetencemidler)

Såfremt uddannelsesaktiviteten falder inden for kompetencefondens tildelingsområde, kan Instituttet søges om 50 % medfinansiering. Det forudsættes, at der opnås støtte fra Kompetencefonden efterfølgende.

Alle medarbejdere kan søge Kompetencefonden om støtte til efter- og videreuddannelse.


Retningslinjer for ansøgning om støtte til efter- og videreuddannelsesaktiviteter

Ansøgningsblanket skal anvendes. Ansøgningsfrist: Løbende.

• Ansøgninger indsendes elektronisk i en sammenhængende pdf-fil til ab@ph.au.dk

• Der skal vedlægges program eller plan for efter- og videreuddannelsesaktiviteten.

• Ansøgningerne vil blive behandlet indenfor 10-12 arbejdsdage.

 

 

 

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 17.02.2017