Vejledninger

Kom godt i gang med klinisk forskning
- Vejledning om forberedelse og godkendelse af kliniske forsøg

Lægemiddelstyrelsen, Sekretariatet for den Centrale Videnskabsetiske Komite og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udarbejdet en vejledning til kliniske forsøg med særlig fokus på, hvordan forskningsprotokol og andre forsøgsdokumenter kan blive godkendt.

Målgruppe er primært ph.d. og kandidatstuderende, men kan med fordel læses af alle.

Datasæt - originale kilder

Husk altid at have de originale data (eller adgang til disse), der ligger til grund for opbygning af datasæt i STATA eller SAS. Hvis der f.eks. er problemer med dato, tid, definition på variabler, løses problemet lettest, hvis vi kan tilgå det originale datamateriale.

Vær opmærksom på, at det originale datamateriale kan have været gennem flere led, før det datamateriale, du som forsker har modtaget. Det originale datamateriale kan være indsamlet i MS Access, være forarbejdet i SPSS og videregivet til forskeren i Excel format.

Datamaterialet bør være tættest muligt på kilden - eller med mulighed for udlevering direkte fra kilden - sikrer bedst mulig oprensning, fejlretning, klargøring til analyse.

Danmarks Statistik (DST), Statens Serum Institut (SSI)

For vejledning vedrørende data fra DST og SSI, se venligst under DST og SSI i menuen til venstre.

Instituttets retningslinier for data er ligeledes beskrevet her.

Dansk Data Arkiv

Ved afslutning af databehandling og publikation af et forskningsprojekt med empiriske data skal disse afleveres til Dansk Data Arkiv (DDA). 

Datamanagerne er behjælpelige med klargøring, oprensning og dokumentation jævnfør forskrifterne fra DDA.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 15.01.2015