Vejledninger

DST

For at kunne få adgang til registerdata på Danmarks Statistik (DST) skal der indgås en aftale om autorisation med DST, hvor forskningsprojektets formål klart og tydeligt beskrives og tidsperioden med start- og slutdato for arbejdet med registerdata, datasæt. Autoriseret godkendelse betyder, at der er adgang til DST's afidentificerede data på individ-, virksomhedsniveau (micro-niveau).

Data kan sammenkøres med DST's øvrige registre, andre myndigheders indberetning samt egne forskningsdata. Egne forskningsdata kan enten ligge på egen forskerserver på DST eller indsendes til DST.

Projektindstilling indeholdende en præcis beskrivelse af ønskede

  • population
  • registre
  • variabler
  • periode

Registre og variabler skal være angivet som beskrevet i DST’s registre- og variablebeskrivelse. DST's beskrivelse af databaser/registre er normalt bestående af generelt beskrivelse, historik, selve tabellerne i en given database, variable og eventuelle koder og sluttelig en udtræksvejledning. En vigtig information er tidsperiode for anvendelse af given variable, der udgår variable eller tilføjes nye som følge af ændringer i f.eks. behandling eller lovgivning. Egentlige databrud er beskrevet i den generelle beskrivelse.

Er der behov for 100 pct. populationsudtræk, skal dette begrundes nøje. Samtlige personer, der skal adgang skal oplyses med institut, mailadresse, mobilnummer og evt. eksisterende DST forskerident. Eksempel på projektindstilling kan ses i link til højre.

Der skal altid foreligge godkendelse fra Datatilsyn. Ved anvendelse af lægemiddeldata m.v. endvidere godkendelse fra Sundhedsstyrelsen. Ved anvendelse af lægemiddeldata skal der ligeledes uarbejdes en protokol.

Vær opmærksom på, at godkendelse fra Datatilsyn kan tage 1-2 måneder, mens godkendelse fra Sundhedsstyrelsenkan tage 14 dage.

For instituttets retningslinier vedrørende registre/fortrolige data, se retningslinier for data fra Danmarks Statistik.

 

 

SSI

Statens Serum Institut (SSI) har ansvaret for sundhedsregistre dækkende oplysninger om befolkningens sundhedsforhold. Registrerne er delt op i administrative og forskningsregistre.

For komplet liste over registre på SSI, se venligst SSI registre

Sammenkøring med Landspatientregisteret og Lægemiddeldatabasen sker via Danmarks Statistik (DST) under forskerordningen. Der skal altid ansøges elektronisk om data, hvor der skal være tilladelse fra Datatilsynet, projekt- og udtræksbeskrivelse.

Udtræksbeskrivelse skal indeholde oplysninger om population/kohorte, afgrænsning i form af f.eks. diagnose, alder, køn, tid. Hvis de ønskede data er individbaseret skal tabel, variable og register oplyses i den af SSI/DST dokumenteret form.

Bemærk, nogle registre kræver flere tilladelser, f.eks. kræver Lægemiddeldatasen ved udtræk af særlige variable tilladelse fra Sundhedsstyrelsen.

For instituttets retningslinier vedrørende data, se retningslinier for data fra Danmarks Statistik.

For yderlig information om forskerservice fra SSI se links til højre.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 25.10.2017